ocni.jpgFoto: Shutterstock

Na vyšetření zraku chodí pravidelně jen polovina Čechů. „Každý člověk by si měl nechat vyšetřit oči přibližně jednou za dva roky, ve věku nad 40 let i častěji,“ doporučuje lékařská ředitelka sítě očních klinik Lexum docentka MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. Preventivní kontrola může odhalit oční onemocnění včas. U „očaře“ nezjistíte jen, že potřebujete brýle, ale můžete se dozvědět, že trpíte očním onemocněním. Například že máte zvýšený nitrooční tlak, což může představovat riziko rozvoje zeleného zákalu. Nebo máte šedý zákal anebo trpíte onemocněním sítnice. Oční lékař Vám pak poradí, jak konkrétní problém řešit, eventuálně Vás odešle na jiné specializované pracoviště. Objednejte se k němu tedy co nejdříve.
 
Některé oční vady jsou vrozené, jiná oční onemocnění se objeví v průběhu života. Za nejčastější oční vady se dá zcela určitě považovat krátkozrakost a dalekozrakost, s níž se lidé vypořádávají brýlemi, kontaktními čočkami nebo kombinací obojího. Ne pro každého je to však komfortní řešení: brýle se mohou rozbít, ztratit a podle posledního průzkumu je pro 39 % lidí velkým problémem nemožnost současně používat sluneční brýle. V případě kontaktních čoček si pacienti stěžují na manipulaci s nimi, nepříjemný pocit v očích a 48 % na finanční náklady s tím spojené. „Přitom řešením je pro mnohé laserová operace, která samotná trvá pár minut, a ještě tentýž večer pacient vidí ostře bez kontaktních čoček i bez brýlí,“ vysvětluje primář pražské oční kliniky MUDr. Martin Fučík.
 
Mezi nejčastější oční onemocnění u nás patří šedý zákal, který postihuje nejčastěji lidi nad 50 let. Počínající šedý zákal se projevuje většinou změnou kvality vidění. Jedná se třeba jen o změnu vnímání barev nebo lehce zamlžené vidění. „Pokud se však šedý zákal rozvine, dochází již k výraznému zhoršení zraku. To už ovlivňuje kvalitu života pacienta. Operace, která šedý zákal odstraní, trvá asi 15 minut a je nebolestivá,“ říká primář MUDr. Martin Fučík. Častý je rovněž zelený zákal, který může být pro pacienta velmi nebezpečný, pokud se neodhalí včas. Může totiž skončit i ztrátou zraku. Typickým příznakem zeleného zákalu je vyšší nitrooční tlak a změny v zorném poli, které člověk nemusí zkraje vůbec zaznamenat. Toto vše odhalí přístrojové vyšetření.
 
K očnímu lékaři se můžete dnes objednat i bez doporučení praktického lékaře, a to i když žádnou zrakovou vadu nebo potíže související s očima nemáte a přicházíte jen preventivně. Pravidelná návštěva oční ordinace může odhalit i nemoc, kterou zatím sám pacient nemusí vůbec pociťovat. Kromě vážnějších očních onemocnění může vyšetření odhalit i jen nesprávně korigovanou oční vadu, tj. nevhodné brýle. To může být příčinou únavy, bolestí hlavy, pálení očí nebo i dalších subjektivních potíží. Často může oční vyšetření odhalit oční komplikace spojené s neléčenou cukrovkou. Jak často a v jakém věku by měl člověk navštěvovat očního lékaře, není zákonem stanoveno. Oftalmologové ale doporučují přibližně jednou za dva roky u lidí do 40 let, poté je vhodné absolvovat vyšetření častěji.

Reklama