Před 127 lety – přesně 24. března 1882 – zveřejnil na přednášce před berlínskou Fyziologickou společností poprvé svůj objev původce tuberkulózy (tuberkulózní bacil) lékař a bakteriolog Robert Koch.

Bacil tuberkulózy byl později na počest Kocha nazván bacilem Kochovým.

Tento významný bakteriolog také prokázal, že nákaza se přenáší převážně vykašlávanými hleny, a že jde tedy o nemoc infekční.

Koch se výzkumy nemocí zabýval celý život. Byl autorem celé řady průkopnických prací, které vedly k likvidaci řady rozšířených smrtelných nemocí.

V roce 1876 objevil bacil sněti slezinné, v roce 1883 pak během svého pobytu v Indii původce cholery.

Zkoumal i mor, malárii, spavou nemoc a jiné infekční choroby a jeho výzkumy určily medicíně nový směr ve smyslu soustředění se na systematický průzkum a na potlačení původců všech infekčních nemocí.

Robert Koch získal v roce 1905 za výzkumy a objevy Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii.

Dvacátý čtvrtý březen se později stal Světovým dnem proti tuberkulóze.

Reklama