Z 9. ročníku sbírky Světluška rozdělil Nadační fond Českého rozhlasu celkem 8,9 milionů korun. Podpořeno bylo 52 neziskových organizací poskytujících služby těžce zrakově postiženým a také 118 nevidomých dětí a dospělých, kteří o pomoc žádali přímo.

„Výše příspěvků se liší podle naléhavosti,“ vysvětluje Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, rozhodovací proces grantové komise a dodává: „rádi bychom pomohli všem žadatelům... Každou žádost posuzujeme individuálně.“ V rámci grantových programů podporuje Světluška zejména to, aby děti s těžkými zrakovými vadami zůstaly doma a nebyly z bezmocnosti rodin umisťovány do ústavní péče, usiluje o integraci těchto dětí do běžných škol, pomáhá nevidomým začlenit se do normálního života a uplatnit se na trhu práce.

„Jsem ráda, že o tom, kam peníze ze Světlušky půjdou, rozhodují  odborníci, kteří se řídí nejen srdcem, ale hlavně se v problematice dobře orientují. Navíc tuto práci dělají zdarma již několik let. Pokaždé mám velkou radost, když je toto „rozhodování se“ za námi a já si umím představit za pomocí, kterou Světluška poskytuje, konkrétní lidi s jejích příběhy,“ řekla Aneta Langerová, patronka Světlušky.

 aneta

 Aneta Lengarová, patronka Světlušky

Komu Světluška letos pomůže?

Největší část výtěžku ze sbírky Světluška je již tradičně věnována na podporu služeb rané péče rodinám dětí s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením.
Na projekty rané péče v regionech v celé České republice poskytl NFČRo příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Od roku 2003 to je již 15,6 milionů korun.

Světluška provází nevidomé děti i později – při jejich vstupu do mateřské a později základní a střední školy.Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního asistenta,

Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit se zdravými dětmi do školy, je devítiletá Lucka z Hrubé Skály, kterou provází Světluška ve škole už třetím rokem.

lucka

luckadva

Bez Světlušky bychom doma měli temno,“ děkuje maminka Lucky. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 862 792 Kč a 117 680 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením, sportovní aktivity, hudební nástroje.

Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text (celkem 397 824 Kč v roce 2011). Bez nich totiž nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si zaměstnání a uplatnění v životě.

Finanční podpora ze sbírky Světluška je určena také mnohým organizacím, které se snaží nevidomým a i jejich rodinám ulehčit v každodenním životě.

Dárcovské SMS

Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Sbírkové konto Světlušky „deset devítek“ 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok.

www.svetluska.net

 

Reklama