Vyplynulo tak z posledního průzkumu OMD Snapshots, ve kterém obsadila první příčku ve spontánní znalosti nadací i jako TOP OF MIND. Průzkum metodou on-line dotazování na 507 respondentech bezplatně realizovaly společnosti OMD Czech a.s. a Data Collect s.r.o.

„Světluška slaví tento rok své desáté narozeniny. Máme velkou radost, že za tu dobu se stala nejen symbolem pomoci těžce zrakově postižených v České republice, ale také organizací, která světy vidících a nevidomých aktivně propojuje. Daří se nám to díky našim projektům, ve kterých zveme do světa tmy, jako jsou Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, Výstava POTMĚ, jízda na trojkole či benefiční koncert Světlo pro Světlušku,“ uvedla Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Světlušku zná více než 80 procent populace a stejné procento ví, komu pomáhá. Zatímco ve spontánní znalosti se lidem nejčastěji na mysli vybavuje jako první, v podpořené znalosti je druhým nejznámějším projektem. 42 procent dotázaných si propojuje Světlušku s Českým rozhlasem, který Nadační fond Českého rozhlasu před 12 lety založil a téměř 20 procent dotázaných rozezná generálního partnera Světlušky – Finanční skupinu AXA.

Více než 50 procent lidí zná také další projekty Nadačního fondu Českého rozhlasu – benefiční koncert Světlo pro Světlušku a Kavárnu POTMĚ, kterou mohou lidé navštívit po dobu několika týdnů v červnu v Praze, ale od loňského roku také v regionech. Originální zatemněný autobus potkají lidé ve vybraných městech znovu na jaře.

Z celorepublikového průzkumu také vyplynulo, že více než polovina lidí přispívá na charitu částkou, která je vybíraná. Lidé nejvíce přispívají na prověřené sbírky v ulicích. Třetí nejpodporovanější je tradiční zářijová sbírka Den, kdy září Světlušky. V roce 2012 lidé do lucerniček Světluščích dobrovolníků přispěli 5 726 509 Kč! Od roku 2003 Světluška rozdělila na přímou pomoc nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením 90,5 milionů korun. Více informací a podrobné vyúčtování sbírky na www.svetluska.net

 

Reklama