Dokážete si představit stolování vleže? Zkoušeli jste to někdy? Tak jako za dob antiky?

 

Dnes ve čtvrtek 8. 12. se koná v Praze další setkání milovníků pomalého jídla (psali jsme o nich ZDE) z cyklu Vybrané kapitoly dějin gastronomie.

 

Paní Blanka Turturro, prezidentka českého konvivia Slow food, k tématu stolování z dob antiky uvádí:

 

Ve středomořské oblasti, která byla k symbolice jídla zvláště citlivá, se rituální náplň společného jídla a pití od 6. století př. n. l. začala posouvat ve prospěch prožívání smyslů a ducha. Výsledkem byl zároveň nový komunikační rámec – symposion. Nové formy chování, cítění a myšlení doprovázené rozkvětem řecké filozofie, jejíž racionální jádro se v různé míře obohacovalo i všudypřítomnou mytologií, si našly nový komunikační prostor – symposion. Společné obětiny i úlitby za účasti celé obce, vyjma velkých událostí nebo svátků, ustoupily do pozadí.

 

Naše slovo „hostina“ nevystihuje obsah řeckého slova „symposion“, neboť to znamená společnou pitku – tedy druhou část hostiny, následující po společném jídle. Od prvé, jídelní části byla oddělena povinnou úlitbou bohům. Končit den symposiální hostinou nebylo pravidlem, ale spíše výsadou movitější vrstvy athénského občanstva. Symposion byl příjemným závěrem dne svobodného občana naplněného účastí na správě věcí veřejných. Po celodenních povinnostech přichází večer – chvíle uvolnění, zábavy i filosofie. Symposion se proměňuje v umělecké představení, které má svoji scénu, režiséry, herce, kostýmy, technický personál a scénář s hlavními body.

 

Společenská forma řeckého symposionu přešla i do společnosti starého Říma. Zde však její původní rámec byl rozmělňován. Celý proces metamorfózy se ilustrativně odráží   v Satyrikonu,  díle římského literáta Petronia. Tento jedinečný text z 1. st. n. l. stejně v detailu, jako v souvislostech zachycuje dekadentní možnosti hostiny. A právě na Petroniovo mimořádné pozorovatelské i slohové umění se zaměří v druhé části přednášky Petr Šourek, autor nového překladu Satyrikonu.

 

 

 

Čtvrtek 8. prosince 2005, v 18 hod.

Literární kavárna
Řetězová ulice 10, Praha 1

Přednáší: Mgr. Karel Holub

 

(Přednáška je spojena s promítáním diapozitivů a následnou degustací vybraných nápojů.

Členové – vstup zdarma, nečlenové Kč 50,-.)

 

Reklama