Mířím do waldorfské mateřské školky, která se nachází na Jarově v městské části Prahy 3.

 

Na začátku devadesátých let dvacátého století vznikly nové společenské potřeby a lidé toužili vykročit do moderní doby. Zbývalo jen vyřešit jak. Někteří, jejichž děti zrovna dorůstali do školkového věku, hledali informace o alternativních mateřských školách v zahraničí. Podařilo se a v roce 1992 skupina rodičů založila první waldorfskou školku. Ta se postupem času stěhovala, až roku 2000 definitivně zakotvila právě na Jarově.   

 

„Začínali jsme jako jednotřídní školka, pak se dvěma třídami po 19 dětech a v současné době provozujeme tři třídy, kde v každé je 24 dětí, ve věkovém rozmězí od 3 do 7 let,“ vysvětluje Táňa Smolková.

 

Základní filosofií waldorfské školky je „individualita v rámci společenství“, tedy myšlenka, že dítě může vyzrát prostřednictvím společenství, kontaktu s ostatními dětmi a dospělými. Žijeme v informační společnosti, ale samostatná informace je nám v podstatě k ničemu. Ale zkušenosti a zážitky v přirozených životních situacích nám nenásilně vysvětlí kdy a proč.

 

„Waldorfské školství stojí na dvou geniálně jednoduchých principech,“ říká paní Smolková a pokračuje: „První je princip (V) rytmu, tedy opakování jednotlivých činností, a druhý nápodoby, být vzorem.“

 

Opakování dává pocit jistoty

První princip, princip rytmu, vychází z předpokladu, že dítě nemá představu o tom, co jednotlivé věci a události znamenají. Svět je zdrojem nejistot a právě rytmus, opakování známých činností, jistotu poskytuje. V praxi to například znamená, že den má svůj řád, jsou věci, o kterých se prostě nediskutuje, vyplynou z fungování rodiny či školky.

 

Ve waldorfské školce je den stavěn rytmicky, na blocích, které se střídají a mají charakter výdechu a nádechu. Poté, co dítě přijde do školky, nastává „výdech“, tzn. že v první fázi se zklidní, je ve třídě samo za sebe. Povinnost vstát, nasnídat se a odejít do školky již splnilo. V této první fázi může učitel dělat věci, které děti nezatěžují a zároveň takové, které jsou běžnou součástí života, ale děti, protože jsou ve školce, je u své maminky nevidí provádět – žehlení, pletení.

 

Pak následuje společný kruh, kdy si děti uvědomí, že jsou kolektiv a i každý jednotlivec je součástí společenství. Zde má učitel dominantnější roli, činnost vede. Zpívají se písničky, říkají říkanky, provádí se drobné prstové hry.

 

„Ještě před obědem jdeme s dětmi ven, u školky je zahrada, právě ji přestavujeme. Chceme ji udělat jako krajinu, přibudou kopečky, zídky, děti budou moct lézt po stromech.“

 

Dali byste si před obědem pohádku? Tak to musíte zpátky do školky! „Děti mají rády, když slyší jednu pohádku několikrát, protože si každý den může prožívat různé postavy a pokaždé si v ní najde jinou kvalitu. Také mají jistotu, že věci dobře dopadnou. V důsledku čteme jednu pohádku i čtrnáct dní,“ popisuje další fázi výdechu paní Smolková.

 

Po obědě následuje odpočinek. Záměrně píši odpočinek, protože děti nemusí spát. Stačí když se ztiší, mohou si spolu lehnout na matraci a šeptat si. Při mé návštěvě byl zrovna takový čas a z palandiček na mne jukaly zvědavé dětské oči.

 

Během roku se využívá slavností aneb duchovní rozměr

Jeden dlouhý rok, dvanáct měsíců, skýtá nepřeberně příležitostí, které se dají využít k výchově dětí a které se každoročně opakují. Vychází se z pohanských svátků, obohacených o křesťanské obrazy. Pracuje se s nějakou kvalitou, charakterovou vlastností, symbolickou pro daný svátek, kdy dítě během připravených scének poznává právě tuto jednu charakterovou vlastnost. Například koncem září probíhá slavnost Michaelská, kdy se oslavuje úroda a rovnodennost. V tomto případě se bojuje s drakem, který symbolizuje tmu a nejistotu nastávajícího zimního období. O měsíc později, 11. listopadu se slaví Martinská slavnost. Pečou se podkovičky a děti je dostanou, když se rozdělí. Tento svátek symbolizuje důležitost soužití, souznění s druhými, protože člověk (dříve v nadcházející zimě) sám nepřežije a spolu s druhými dokáže víc. Děti se zde učí i jednu důležitou věc – není správné, když se člověk stoprocentně rozdělí a „ztratí se“. Důležité je, umět se rozdělit tak, abych i já sám mohl přežít.

 

Během roku se takto projdou všechny charakterové vlastnosti.

 

Princip nápodoby

„Jednoznačně prvotním vzorem jsou pro dítě rodiče. Jsou pro ně normou a vžitou pravdou,“ říká paní Smolková. „Rodiče, i prarodiče, by si měli uvědomit, jak se chovají, nejen před dítětem. Tím, co říkám, jak se chovám, jaký nádech mají naše slova (pozitivní nebo negativní), dítěti vytvářím vzor a ono jej vnímá jako daný a přejímá ho.

 

Pro dítě je důležitých těch prvních sedm let. Je důležité vytvořit mu klidné dětství a přesvědčit ho, že svět je dobrý. Tím, že dítě vnímá své dětství jako příjemnou a pozitivně naladěnou část života, ho posilujeme pro vstup do dalšího, více stresujícího období naplněného školními povinnosti,“ vysvětluje Táňa Smolková.

 

 

 

Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se.

Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od r. 1919 až do současnosti na celém světě několik stovek pedagogických a léčebně-pedagogických zařízení.

Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.  

 

Zdroj : http://www.waldorf.divizna.cz/

Reklama