Možná jste si už v médiích všimly kampaně, se kterou na počátku března přišla společnost Avon Cosmetics v rámci svého charitativního projektu AVON proti rakovině prsu. Až do konce června bude ženy na tuto problematiku upozorňovat mediální kampaň s podtitulem „Aby vám nezůstaly jenom oči pro pláč“. Jejím cílem je zvýšit procento žen, které chodí na pravidelné preventivní prohlídky prsou, a také zvýšit počet těch, které si pravidelně provádějí samovyšetření prsu. Hlavní myšlenkou projektu je upozornit ženy na to, že rakovina prsu je léčitelná, pokud se na ni přijde včas.
Rakovina prsu je nejčastějším rakovinovým onemocněním u žen. Každoročně na ni v České republice umírá přibližně 4 500 žen. Mediální kampaň také zviditelní bezplatnou telefonní linku pomoci 800 180 880 „Nejste si jistá“. Na této lince, jejíž provoz je financován společností Avon z konta Avon proti rakovině prsu, odpovídají na otázky ohledně rakoviny prsu odborní lékaři.

Co můžete udělat vy sama?
Až půjdete na preventivní prohlídku, požádejte svého gynekologa či praktického lékaře o vyšetření prsu mamografem nebo sonografem. Pokud je vám více než 40 let nebo patříte-li do rizikové skupiny (nádorové onemocnění v rodině, jste bezdětná nebo máte nadváhu), zařiďte si pravidelná vyšetření na mamografu, případně doplněná ultrazvukem.
Pečlivě si vyberte, do jakých rukou se svěříte. Diagnostické pracoviště by mělo mít akreditaci k provádění preventivních prohlídek. Diagnostické pracoviště pokud možno neměňte.
Pokud vaše pojišťovna preventivní prohlídku nehradí, zaplaťte si ji sama. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete… Není lepší pro váš klid mít jistotu?

Provádějte samovyšetření prsu každý měsíc:br> 1. Vyšetření začněte nejlépe po teplé sprše, kdy je pokožka vláčná. Stoupněte si před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a všímejte si všech nových nepravidelností ve tvaru a velikosti prsů. Rovněž se zaměřte na sekreci z prsu a kožní změny (například důlkovatění, vtahování bradavky, změny připomínající jizvy, zarudnutí)
2. Vyšetření pohledem do zrcadla proveďte ještě jednou, ale v mírném předklonu. Ruce mějte založené v bok (některé změny mohou být patrné právě v této poloze).
3. Dejte ruku na vyšetřované straně za hlavu a prs vyšetřujte protilehlou rukou. Vyšetřujte vždy jednou rukou! Vyšetření provádějte bříšky tří prostředních prstů položenými souběžně s pokožkou. Po přiložení prstů k pokožce pohybem v malých soustředěných kruzích vyšetříte postupně celý prs, například od okrajů prsu spirálovitě směrem k bradavce.
4. Nezapomeňte stejným způsobem prohmatat rovněž jamku podpažní, okolí nad prsem (nad i pod klíční kostí) a vedle prsu. Toto vyšetření pak zopakujte na druhém prsu. Doporučujeme vždy dodržet stejný sled prováděných kroků a stejnou techniku. Vyhnete se tak možnosti opomenutí některé z částí prsu či chybnému hodnocení vlastního nálezu.
5. Prohmatejte prs silně oběma rukama proti sobě a stiskem bradavky zkontrolujte, zda nemáte sekreci z prsu.
6. Další část vyšetření se provádí vleže na zádech s lehce podloženou vyšetřovanou stranou, zvednutou paží nad hlavu. Postup při prohmatávání je stejný jako ve stoji vzpřímeném (mnohé pohmatové změny, které nebyly odhaleny vestoje, mohou být odhaleny vleže).

Více informací o této problematice najdete na stránkách sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP na adrese www.mammahelp.cz.