Nejčastější příčinou smrti dětí v ČR jsou úrazy. A právě na možná preventivní opatření a jejich účinnost se zaměřila studie organizace European Child Safety Alliance (Evropská aliance pro bezpečnost dětí). Podle ní je nejbezpečnější zemí z hlediska dětí Švédsko. Na druhém místě se umístilo Severní Irsko a Holandsko, nejhůře jsou na tom Portugalsko a Řecko. Česká republika skončila na jedenáctém místě z osmnáctky zkoumaných zemí, což není zrovna povzbudivý výsledek.

Švédská opatření by zachránila polovinu dětí!
Zavedení bezpečnostních opatření, jaká platí ve Švédsku, by přitom mohla zachránit téměř polovinu z několika set mrtvých dětí, nemluvě o snížení počtu úrazů. Česká republika si přitom vysloužila pochvalu za autosedačky a helmy pro dětské cyklisty a také za povinná hrazení kolem veřejných bazénů. Ve Švédsku však musí být ohrazeny i bazény soukromé.

Zvláštní předpis v této severské zemi také požaduje, aby byla okna od druhého patra výš zabezpečena proti náhodnému vypadnutí dítěte. Pády jsou přitom na čtvrtém místě v příčinách úmrtí dětí a mladistvých na úrazy, po dopravních nehodách, úmyslném sebepoškození a náhodných utonutích. Dětské životy by podle European Child Safety Alliance mohly chránit i změny v designu předků automobilů.

Chlapci mají víc úrazů
Z hlediska chování pak patří mezi nejčastější příčiny úrazů u dětí neznalost – ta má za vinu hlavně různé otravy a popáleniny či poleptání, neopatrnost a riskantní chování – ty stojí za většinou pádů a řadou utonutí, a nedbalost ze strany rodičů – ta vede v dopravních nehodách. Více úrazů přitom mívají chlapci než dívky – částečně proto, že se chovají riskantněji, ale také proto, že je jim takové chování rodiči více tolerováno.

Kupujte české hračky!
Počet dětí, které zemřou v následku úrazů, se přitom v ČR daří snižovat – v roce 1997 to bylo 421 dětí a mladistvých do 19 let, v roce 2006 už „jen“ 356. K opatřením, ve kterých by se měla ČR zlepšit, patří také kontrola bezpečnosti dětských hřišť a hraček. V tomto směru jsme dříve dobrou pozici masivním dovozem hraček z ciziny – především z Číny – ztratili. Hračky domácích výrobců však ještě stále povětšinou splňují přísné bezpečnostní normy.

Zdroje: European Child Safety Alliancewww.detstvibezurazu.cz

Měla jste jako malá nějaký úraz? Jaký a jak k němu došlo? Dalo se mu zabránit? A co Vaše děti? Jak dbáte o jejich bezpečnost? Zakazujete jim lézt po stromech? Musí jezdit na kole, koloběžce, bruslích a podobně jenom s přilbou? Nebo si myslíte, že nějaký ten úraz k dětství patří?