Pocit sevření, zvýšené pocení, sucho v ústech. S úzkostí má zkušenost každý z nás. Nervozita před důležitým rozhodnutím či zkouškou je do určité míry normální. Pokud však trpíme napětím či strachem denně, jde o problém, který je třeba co nejdříve řešit.

Nejintenzivnější formou úzkosti je takzvaná panická ataka

strachÚzkostné poruchy tvoří celou jednu velkou skupinu duševních onemocnění. Jedná se o nejčastější choroby psychiky, se kterými se v některém období svého života pere každý čtvrtý jedinec. Úzkost může přicházet bez zjevné příčiny či v záchvatech. Může být vázána na určité situace či následovat prožitou traumatizující událost. Často je doprovázena tělesnými příznaky, mezi které patří:

  • studené a opocené ruce a chodidla,
  • zrychlený tep,
  • sucho v ústech,
  • pocit nedostatku dechu,
  • brnění končetin,
  • průjem, nevolnost až zvracení,
  • napětí ve svalech,
  • závratě a točení hlavy,
  • návaly horka či zimnice,
  • tlak na hrudi a stažení hrdla.

Náhlý stav hrůzy

Nejintenzivnější formou úzkosti je takzvaná panická ataka. Jde o několikaminutový záchvat masivního strachu, který se může objevit zničehonic, nezřídka v klidu domova. Dotyčný cítí obavy z umírání, zešílení nebo ztráty sebekontroly. Není výjimkou, že mu okolí přivolá rychlou záchrannou službu. Ovšem ani jedno z vyšetření, která proběhnou, nenalezne žádnou tělesnou příčinu obtíží.

K odborníkovi bez obav

Někdy úzkosti narušují běžné fungování dotyčného. Představují komplikaci v zaměstnání či rodinném životě nebo nedovolí člověku takzvaně vydechnout. Pak je namístě odhodit veškerý stud a požádat o pomoc odborníka. Léčba úzkostných poruch spočívá v kombinaci psychoterapie a podávání antidepresiv. Samotné užívání jiných léků (benzodiazepinů), které uleví rychle, avšak pouze na přechodnou dobu, situaci neřeší. Může ji dokonce zkomplikovat rozvojem závislosti. Zkušený psychiatr si ještě před vystavením receptu s nemocným důkladně promluví. Jednak o příčinách a projevech úzkosti, ale i o možnostech terapie a její délce. Trpělivě odpoví na všechny kladené otázky.

Zdroj: uLékaře.cz

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také o depresi:

Reklama