Svaz pacientů navrhuje, aby se všechny stávající zdravotní pojišťovny sloučily do jedné organizace. Kontrolovat by ji měla vláda, poslanci a Svaz pacientů, sdělil ve čtvrtek Mediafaxu prezident svazu Luboš Olejár.

„Zdravotní péče má být podle ústavy poskytována každému občanovi, a přitom hrazena na základě veřejného zdravotního pojištění. Z toho vyplývá, že nejlepším řešením je jedna veřejná zdravotní pojišťovna, která provádí zákon,“ řekl Olejár.

Upozornil, že je to nejhospodárnější a organizačně nejvýhodnější řešení. Je podle něj také jediné, které nesměřuje proti ústavnímu principu solidarity při hrazení zdravotní péče. „Každá rozdílnost pojistných plánů totiž v konečném důsledku vyústí v porušení solidarity úhrad. Každý poskytnutý bonus má za následek, že ubude prostředků na úhradu péče o ty, kteří ji potřebují více,“ uvedl.

Doplnil, že je to také jediné řešení, které nepřináší problémy při uzavírání smluvních vztahů a kdy nejsou problémy s přerozdělováním pojistného. „Pojistné se musí používat k obstarávání kvalitní péče, a ne k získávání lukrativních pojištěnců. Pluralita pojišťoven přináší místo údajného prospěchu z konkurence spíše škody,“ řekl prezident svazu.

Tvrdí, že konkurence pojišťoven vede k neefektivnosti a rozpadu kontrolního systému. „Pokud si nestěžují pojištěnci na svého lékaře nebo zdravotnické zařízení, tak zdravotní pojišťovny nemají informace, zda péče byla vůbec poskytnuta,“ dodal.

Souhlasíte, nebo si naopak myslíte, že i pojišťovna potřebuje konkurenci?