Prohlášení Českého svazu mužů k výzvě Evropské ženské lobby (EWL)
 
Český svaz mužů opakovaně podporuje postoje a názory premiéra ČR v otázce problematiky rovných příležitostí žen a mužů. Domníváme se, že argumenty vyjádřené v projevu při zahájení Roku rovných příležitostí byly srozumitelné, pochopitelné a logické. V diskusi nad toto problematikou ovšem často zaznívají dogmatické manipulace ze strany profesionálních feministických hnutí a sdružení. Je ale naprosto neuvěřitelné, že představitelka EWL žádá jakousi omluvu za svobodně pronesený názor premiéra svobodného státu na území vlastní země. Toto považujeme za vrchol arogance. Žádají snad české ženy a muži omluvy za nesmyslné návrhy a podněty, které z řad EWL vycházejí? Pokud není paní předsedkyně schopná reflexe v dialogu, neměla by se pouštět do témat, ke kterým nemá od většiny společnosti, na rozdíl od českého premiéra, žádný mandát. Český svaz mužů si váží svobodného a rovného přístupu  všech žen a mužů k moci, odpovědnosti a právu - rovných příležitostí - v České republice, které jsou zajištěny zákony a ústavou. Budeme i nadále podporovat všechny politické představitele, kteří se nebojí vyslovit rozumný názor, a to nejen v otázce rovných příležitostí. Odmítáme však veškerou účelovou dirigenci nezodpovědných eurofeministických spolků.
 
V Praze dne 14. 5. 2007
 
Český svaz mužů
www.svaz-muzu.cz

„Nezodpovědné eurofemistické spolky"!! :-)))  Jó, to bude ještě hukot! Já vážně nevím, čím by se u nás média zabývala, kdybychom neměli našeho pana premiéra, který občas (tak třikrát denně) do něčeho šlápne... Někdy si tak říkám, že by to chtělo invazi mimozemšťanů nebo tak něco, aby měli lidi konečně pořádné starosti.
 
Reklama