Čas rozbalování vánočních dárku je již za námi, ale protože se stále nacházíme v čase Kozoroha - dovoluji si upozornit na nezvratitelný fakt, že i Ježíš se narodil ve znamení Kozoroha! Tedy, když jsem dávala dohromady kameny doporučené pro toto měsíční znamení (čtěte zde), nedalo se přehlédnout, že ve výčtu těch pro zrozence v tomto období je mezi doporučenými i diamant.

diamant

O tomto zřejmě nejvzácnějším z drahokamů jsem dlouhou dobu měla mínění, že je kamenem pro ty bohaté, tak trochu snobské lidi. Nutno podotknout, že při studiu jeho vlastností jsem do dnes nevyšla z údivu. Miroslav Procházka v Lapidáři pražském o diamantu uvádí: svými úžasnými vlastnostmi poutá diamant pozornost člověka od starověku. Od ostatních nerostů se tak výrazně odlišuje tvrdostí, leskem a lomem světla, že neunikl pozornosti již římským přírodovědců, ačkoliv znali jen diamanty indické, které jsou vesměs menších rozměrů. Nelze se divit, že vzhledem k vlastnostem, ale i k jeho vzácnosti a nesnadnému opracování se diamant stal cílem zájmu jak magiků a mystiků, tak i lékařů a léčitelů. Mnohé staré texty proto diamant nazývají svatým kamenem, a ne náhodou jej astrologové zasvětili nejdůležitějšímu nebeskému tělesu - Slunci. Pro mystiky se stal symbolem moudrosti, rosekruciáni v něm viděli symbol Ježíše Krista. Od starověku diamant znamená čistotu, nevinnost, stálost a moudrost. Staré orientální legendy tvrdí, že diamanty jsou slzami hvězd. Středověký anglický jasnovidec Charubel napsal, že magické síly diamantu jsou tak veliké, že mu není dovoleno publikovat některé konkrétní návody a techniky, protože by jich mohlo být snadno zneužito. Středověk dokonce věřil, že diamant zahání zlé duchy, dravou zvěř, že zapuzuje zlé lidi a chrání před pokušením ďábla...

Diamant, jako mimořádně mocný prostředek, měl však i svá rizika. Podle řady pramenů je naprosto nevhodný pro vojáky a lidi, kteří se zabývají zabíjením zvířat. Nedoporučuje se jím ani zdobit zbraně. I když se diamantu užívalo jako protijedu, dlouhou dobu se věřilo, že diamantový prášek je jedním z nejprudších jedů vůbec. Některé moderní prameny opírající se o terapeutické využití diamantu také varují před jeho neuváženým používáním. V rukou nedostatečně školeného terapeuta se podle nich může stát nebezpečným například pro osoby s chorobami zažívacího traktu.

diamant2

Indická tradice rozlišovala diamanty podle pohlaví a podle kasty. Určení charakteristiky diamantu pak hrálo velkou roli i při využití jeho konkrétních účinků. Nejlepší byl diamant mužského pohlaví, který byl považován za nejmocnější amulet a terapeutický prostředek. Za zhoubný býval pak považován diamant bezpohlavní, který měl údajně schopnost vyloženě přitahovat neštěstí a zkázu. V dějinách lidstva můžeme dokonce  najít i doklady o doslova prokletých diamantech. 

Podle různých učených pojednáních nalézáme důkazy o výsostném postavení diamantu mezi kameny užívanými v terapii. Uvádí se zde, že diamant je mistrovským léčitelem, je to jakýsi všehoj podobně jako ženšen ve fytoterapii. Má všestranný vliv na centrální nervový systém, pomáhá při poruchách vývoje, regulaci žláz s vnitřní sekrecí a při poruchách hybnosti způsobených poškozením CNS. Účinkuje při léčení krvácivých stavů, psychických obtíží, údajně působí i proti epilepsii a nádorovým chorobám. Většinou se doporučuje přikládat diamant na vrchol lebky, na spánky a do oblasti prodloužené míchy.

Diamant celkově vitalizuje člověka a dodává mu energii. Usnadňuje odstranění toxických látek jakéhokoliv původu, a toto pročištění napomáhá uvolnit tok energie mezi jednotlivými centry. 

Tento ojedinělý drahokam se doporučuje k dennímu nošení nejvhodněji ve formě prstenu na levé ruce. Doporučuje se především lidem, kteří se chtějí věnovat meditativním či léčitelských technikám. Nedoporučuje se kombinovat s jinými kameny. 

Pevně věřím, že mnoho z vlastností diamantu je nám stále ještě skryto, ale i ty, které jsou součástí různých magických, mystických i vědeckých knih stačí k tomu, abychom před tímto svatým kamenem smekli pomyslný klobouk, a pokud budeme mít to velké štěstí, že nám bude darován (či si jej sami koupíme), vnese do našeho každodenního života netušené kvality.

Čtěte také:

Reklama