Vánoce skončily, skončilo i navštěvování se mezi příbuznými. V tomto článku se z úst odborníka dozvíte, jak na takovou situaci reaguje psychika člověka, který žije sám. Nezapomínejte na své příbuzné ani po svátcích!

„Stoletý stařec a hluchý pes po ránu vždycky si pohledem řeknou: Ještě dnes...“ takto zní refrén jednoho šlágru Dalibora Jandy. Ostatně, poslechněte si ho samy, milé čtenářky.

Píseň o osamělém starci je dnes velice aktuální. V době povánoční končí velké rodinné sešlosti a vzájemné navštěvování se. Otázkou je, jak tento fakt berou lidé, kteří žijí sami?

Zeptal jsem se na to klinické psycholožky Zdeňky Sládečkové...

Zdeňka SládečkováMůže být pro psychiku osaměle žijícího člověka nebezpečné povánoční období?
Pro psychicky labilního může být ohrožujícím obdobím, ve kterém ani nemáte chuť vstát z postele, jakékoli období během roku. Samozřejmě může být povánoční období pro citlivější lidi jistou zprávou o tom, že se navrací k osamocenému způsobu života, a to může mít za následek stres. Najednou je ticho, nikdo na vás nemluví, nikdo se kolem neusmívá...

Co byste takovému člověku poradila?
To stejné, co radím všem lidem, mají-li pocit samoty: Aby ten pocit něčím naplnili. Nenaříkali nad sebou, protože samota bude tím prázdnější, čím více se v ní budou rýpat. Naopak, ať ji aktivně naplní nějakým programem a nečekají, že ji naplní někdo jiný. Nikdo takový nemusí přijít.

A co byste poradila jeho blízkým?
Poradila bych jim, aby člověka, který má pocit osamocenosti, povzbudili, ale rozhodně se mu samotu nesnažili vyplnit sebou. Pak se totiž dostanou do bludného kruhu a jejich aktivita bude negována. Jsme-li v nenáladě, máme tendenci negovat. Je tedy důležité povzbuzovat k vlastní aktivitě, k vlastní cestě životem. Nenabízejte osamělým řešení, ale říkejte: „Hele, z tohohle se nedostaneš, dokud si sám nevymyslíš, jakou knížku si přečteš, kam si zajdeš do divadla, do kina. Já bych ti hrozně rád pomohl, ale s tímhle ti pomoci nemohu, tohle si musíš vymyslet sám, je to tvůj život.“ Nemáme být zlí, naopak máme být slušní a ohleduplní, ale nevyplňovat samotu druhému sami sebou na úkor sebe sama. Tedy dát povzbuzení, posilu, ale víc už ne. Zkrátka vybízet k vymyšlení si vlastních radostí.

Reklama