Už vím, dám dopis na zrcadlo,

či do košíčku na šití,

však žel dosud mě nenapadlo,

co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná...

...tak začíná svůj  První dopis mamince Jaroslav Seifert.

Druhou květnovou neděli slavíme Svátek matek. Přineseme své mamince kytičku a nic víc už není potřeba. Ona ví, co jí chceme říct, protože ona je na světě jenom jedna.

Kde se ale vzal nápad slavit tento svátek?

Už v antickém Řecku byl slaven Den matek, který vzdával hold ženám jako stvořitelkám života. Kdy ho staří Řekové slavili, to se mi bohužel nepodařilo zjistit.

Další zprávy o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle (Neděle matek - Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc).

V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru.

Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera Anna, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.

V roce 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku.

1908 - první oficiální oslava Dne Matek ve Philadelphiii.

1909 - k oslavám Dne matek se připojilo 45 států USA a další země z jiných kontinentů.

1914 - oslavy prvního národního Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako symbol poděkování matkám byla určena květina - karafiát, obvykle doprovázena vkusným papírovým přáníčkem.

Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.

Do Československa přišel nápad slavit Den Matek kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky.

Poprvé se u nás Den matek slavil v roce 1923.

"Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás

Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk často na svou matku vzpomínal: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..“

V komunistickém Československu a ostatních zemích sovětského bloku byly oslavy Dne matek nahrazeny oslavami Mezinárodního dne žen (8. březen).

1992 - znovu založená YWCA se rozhodla obnovit tradici Dne matek.

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat.

Nejen v tento sváteční den bychom si měli připomenout úctu ke svým maminkám, k jejich každodenní neviditelné péči, snaze vytvářet dobré vztahy nejen mezi mužem a ženou, v rodině, v celé společnosti, a nezištné lásce, kterou v tomto přetechnizovaném světě tolik postrádáme.

více na http://home.tiscali.cz/denmatek 

   
Reklama