Při svatbách se dodržuje mnoho zvyků a pověr. Mnohé pocházejí z dávných dob a tehdy byly přísně dodržovány a brány vážně. Nešlo jen o to, aby nový manželský pár žil ve štěstí, dostatku a měl hodně dětí. Velká váha se dávala na zvyky, které ochraňovaly před nemocemi, hladem, smrtí dítěte, před hádkami a rozpory, nedostatkem lásky a porozumění a před zlými duchy, kteří byli považováni za původ většiny trápení. Už tehdy byly i zvyky symbolického významu – například ztrátou panenství údajně nastávala nová etapa ženina života (ovšem některé nevěsty už pannami nebyly).
Připomeňme si některé už zapomenuté, ale i takové zvyky, které jsou používány dodnes.

Zvyky
Zvaní na svatbu
Ženich s dvěma mládenci obcházeli domy a zvali na svatbu – říkali básničky nebo zpívali popěvky. Většinou to dělali několik dní před svatbou nebo přímo ve svatební den. Nazývali se „zovčími“, nosili klobouk se snítkou rozmarýnu a velké hole s bílými pentlemi.

Zvací koláčky

Mají se péci asi 2-3 týdny před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a zároveň jsou pozvánkou na svatbu. Dnes se do papírových košíčků s koláčky přidávají písemně psané pozvánky, ty jsou zároveň pozvánkou i na hostinu. Koláčky  by měly mít tři různé náplně, aby bylo vidět, jak je hospodyně šikovná kuchařka. Většinou to bývá tvaroh, mák, povidla, ale i marmeláda nebo ořechy.

Loučení se svobodou

V předvečer svatby se scházeli v domech snoubenců jejich svobodní přátelé a známí. Připravili výzdobu na svatební den – u mužů se zdobily svatební májky. Nechybělo veselí, tanec, zpěv a alkohol. Dnes však loučení nabralo jinou podobu. Ženich se několik dnů před svatbou s kamarády loučí – především, nebo jen alkoholem… I když už k nám začínají pronikat západní zvyky, kdy se nevěsty loučí s kamarádkami, v tomto případě mnohem decentněji než muži.

Námluvy
Dříve „namlouval“ družba. Přišel do domu nevěsty v doprovodu ženicha a jeho otce. Bylo dojednáno nevěstino věno a majetek, který do manželství přinese ženich. Ne vždy se ale otcové shodli, a pak se svatba nekonala. Zato rodiny na sebe nevražily hodně dlouho.


Rozmarýnový věneček
Někde ženich před svatbou poslal nevěstě věneček z rozmarýnu jako důkaz jejího panenství. Pak si pro něj přišel ženichův mládenec za doprovodu muzikantů. Nevěsta mládenci věneček předala na bílém talíři zakrytý bílým šátkem. Mládenec jej ženichovi předal a ten si šáteček ponechával po celý život. Nevím, zda zrovna věneček prozradil nevěstino panenství…

Spolek svobodných
Svobodní mladí muži zatarasí snoubencům cestu do kostela – tyčemi, řetězy, prkny nebo hedvábnými stuhami. Ženich musí za nevěstu zaplatit výkupné, teprve pak jsou překážky odstraněny. Jedná se o symbolické rozloučení nevěsty s rodičovským domovem, bezstarostným mládím a seznámení se se začátkem nového života. Někdy si snoubenci vykupují cestu oba, což znamená výzvu ke společnému překonávání všech životních překážek.


Tanec se závojem

O půlnoci sundá nevěsta závoj a začíná tančit se zavázanýma očima. Svobodné přítelkyně tančí kolem ní. Nevěsta se pokouší jednu z nich chytit a nasadit jí závoj. Ta, která bude chycena, bude příští nevěstou.


Naběračkový tanec

Nakonec se všichni hosté vezmou hrnce a pokličky a pochodují za zpěvu a rámusení domem nebo bytem novopečených manželů, aby tak definitivně zapudili zlé duchy.


Nasazení čepce novomanželce

Večer před svatební nocí družičky nevěstě sejmuly věnec a nasadily čepec. Ta jej dvakrát shodila na znamení lítosti nad ztracenou svobodou, ale potřetí si ho již ponechala. Věnec byl přitom považován za symbol panenství a svobody, čepec symbolizoval počestnost a důstojnost vdané paní. Tato symbolika se hojně vyskytuje ještě v literatuře minulého století.

 

Krmení polévkou
Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře na svatební hostině symbolizuje jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného rodinného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem.


Kruhový tanec (nebo také věnec)

Nevěsta opět tančí se zavřenýma očima, zatímco se svobodné dívky pokoušejí získat kousek jejího závoje. Muži utvoří kolem nevěsty ochranný kruh, aby zabránili dívkám dostat se k nevěstě. Je-li kruh proražen, symbolizuje to rozloučení s nevinností (panenstvím).


Zkouška ženicha

Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého: bude z něj opilec.


Zkouška nevěsty

Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní.


Zasypávání rýží
Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk: během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.


Ochranné kouzlo
Přátelé zasypávají novomanžele před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozími a s nově založenou rodinou.


Rozsypávání květin

Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.


Svatební špalír

Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží všemožně zabránit, ale nenásilně. Symbolický význam: překonávání manželství v nesnázích.


Zatahování

Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Přenášení přes práh
Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Dalším vysvětlením bylo, že pod sukní nevěsty se mohou zlí duchové skrývat, a proto, když ji ženich zvedně do výše, vytřepe je ven ještě před domem. Jiným významem je symbolický začátek nového života.

Únos nevěsty
Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor: akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.

Družičky
Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky na sobě šaty, které se velmi podobají těm, které má na sobě nevěsta.

Rozbíjení talířů
Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách, že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické. Rozbíjení talířů je vděčnou součástí svatebních zvyklostí dodnes.


Pověry

Nevěsta

• Nevěsta by si rozhodně neměla šít svatební šaty sama. Manželství dlouho nevydrží.

• Nevěsta by neměla mít svatební šaty modré či fialové barvy. Znamená to modřiny v manželství.

• Nevěsta nemá mít ve svatební den modré šperky. Opět by jí hrozily modřiny od manžela.

• Nevěsta má mít ve svatební den vše nové jako symbol nového počátku, kromě jedné věci půjčené (od šťastného a veselého člověka), jedné staré (jako symbol zachování rodinné tradice) a jedné modré (nejčastěji to bývá modrý podvazek).

• Dá-li nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, ať tam přidá ještě čtyřlístek.

• Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, ať nepeče svatební dort, koláče ani nijak nepomáhá při pečení.

• Ke konci svatební hostiny hodí nevěsta svatební kytici za hlavu mezi svatebčany. Ta svobodná dívka, která ji chytí, bude příští nevěstou.

• Svatební závoj je symbolem neposkvrněnosti. Taktéž si jím nevěsta zakrývá obličej a nosní dutinu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevěstina těla.

Ženich

•Ženich má nevěstu přenést přes práh na hostinu i do domácnosti. Přelstí tím zlé duchy, kteří se snaží vloudit do domu.
Vysvléká a napnutím vystřeluje podvazek mezi svobodné pány. Kdo jej chytí, bude na řadě se ženěním.


Družičky
• Družičkami by měla být neprovdaná děvčata.

• Mají mít podobné šaty jako nevěsta, aby zmátly zlé duchy.


Ostatní
• Oba snoubenci mají poděkovat před obřadem rodičům za vychování jejich partnera a požádat o  požehnání. Dostanou-li je, bude manželství šťastné.

• Aby manželství vydrželo, musí nevěsta i ženich okusit svatební dort. Přítomní svatební hosté nesmí svatební dort odmítnout. Jemu i snoubencům by to přineslo smůlu.

• Matka ani sestra nevěsty by neměly mít šaty stejné barvy jako nevěsta.

• Sestry by se neměly vdávat ve stejný den. Přinese jim to smůlu.

• Svatební kytici má nevěsta vidět až ve svatební den, a to, až ji přinese ženich.
• Střepy (ne skleněné) přinášejí štěstí. Kromě toho hlukem odhánějí zlé duchy. Ženich a nevěsta musí střepy zamést společně, to je symbolem toho, že budou v manželství dohromady řešit problémy.


Dodržujete také svatební zvyky a pověry?

Jaké?
Máte je rádi?

Považujete je za přežitek a nechávají vás chladnými?

Reklama