Svatá Lucie, noci upije – ale proč?

Den jejího svátku, 13. prosinec, býval v době platnosti staršího juliánského kalendáře zimní slunovrat - nejdůležitější okamžik v celém roce. Z této doby pochází známé pořekadlo "Lucie - noci upije, ale dne nepřidá". Přijetím jiného kalendáře se zimní slunovrat přesunul o osm dní dozadu, a tak je dnes toto pořekadlo zdánlivě neopodstatněné, ovšem citujeme ho s oblibou a pravidelně.

Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám, spojovaly se s ním různé zvyky. Lucie je patronkou a ochránkyní švadlen a přadlen. Snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst ani prát. Na Podluží se věřilo, že přadleně, která by neuposlechla tohoto zákazu, naplní Lucie komínem světnici prázdnými vřeteny. A běda ženě, která by je nedokázala obratem napříst.  Proto při svých obchůzkách nosila Lucka v ruce dřevěný dlouhý nůž – kdyby zjistila, že má někde hospodyně rozdělané přádlo, tak mohla jí nožem přádlo pocuchat.

Byla však také symbolem čistoty – den jako dělaný pro vánoční úklid.


Jak takový svátek Lucie vypadal v dobách, kdy si lidé o tradicích jen nečetli, ale sami je dodržovali? V českých zemích byly zvyky velice různorodé.


Lucii ve všech případech ztělesňovala obchůzková postava. Zatímco Barbora klepala na okno a ohlašovala tak svůj příchod, Lucie přicházela znenadání. Někde s ní chodíval po vsi, chalupu od chalupy průvod masek, který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla. V průvodu byly typické postavy – družičky, kněz, poustevník, kominík, řezník, dráteník, krajánek a cikánská rodina.

Jinde Lucie chodívala sama – vystupovala jako tajemná mlčenlivá bytost, bíle zahalená a s maskovanou tváří. Ztělesňovala strach a hrůzu; někde dokonce nosila dlouhý nůž, kterým strašila děti a hrozila, že jim rozpáře břicho a nasype jim do něj kroupy, pokud se o adventu nepostí.

Podle jiných tradic vystupovala Lucie ve veselejší podobě – obcházela vesnici převlečená za starou hrbatou ženu s obličejem zakrytým maskou a mládež škádlila vařečkou. A na Přerovsku prý Lucky byly záležitostí rozverných mládenců. Protože svatá Lucie bdí nad domácností, maskovaní mládenci přišli do stavení a dívali se, zda už se hospodyně chystá na svátky, jestli již začala s předvánočním úklidem. Lucie v jejich podání nosila s sebou peroutku nebo koště a vymetala všechny rohy, zda v nich nejsou pavučiny.

Obchůzkové Lucie (Lucky, Lucy, Loucky, Luciny) kontrolovaly domácnosti, zda snad nějaká žena nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se podobala čapímu zobáku. Zobákem klapaly. Zabouchaly na dveře, vešly do světnice a pronášely: "Jdu, jdu, noci upiju". Na Orlicku chodily Lucie mladé - dívky ve věku 12-14 let, celé zahalené bílým prostěradlem a na navlhčený obličej si nafoukaly bílou mouku, aby nebyly k poznání. Jedna měla kartáč na drhnutí, druhá bílila štětkou stěny, další nutila děti modlit se.

Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané věřili, že o tomto dni se scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a škodily dobrým křesťanům. Svatá Lucie byla považována za mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami. Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických setkání o sv. Lucii v zemích Koruny české býval prý vrch Radhošť, který byl odpradávna opředen mnoha pověstmi.


Je ochranitelkou proti čarodějníkům. Od svátku Lucie až do božího narození dávají hospodyně kravám kousek těsta, smíchaného s kořením, aby nad nimi neměly moc čarodějnice. Lucie, pokládaná v pověrách za neforemnou postavu, chodila jako bíle oděná ženská - a to kdykoliv od předvečera Lucie až do Vánoc.

 

Lucie patří po staletí k velice uznávaným světicím a je patronkou velmi pestré skupiny profesí a řemesel. Za svou si ji vzaly nejen kající se nevěstky, ale i sedláci, skláři, sedláři, krejčí, švadleny, tkalci, nožíři, kočí, písaři, notáři, poduškáři, pedelové, vrátní, v Anglii spisovatelé, advokáti, služky a podomní obchodníci. Lidé se u ní také dovolávají pomoci proti očním nemocem, bolestem v krku, infekcím, krvácení a úplavici. Švadleny, aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst ani prát.

Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, písařů, spisovatelů… Český lid ji v minulosti považoval za ochránkyni proti čarodějnicím.

 

Musíme však rozlišovat mezi lidovou Lucií, která vzbuzuje strach, a "světlou, bílou" Lucií - světicí, která zamřela násilnou smrtí. Ta je uctívána především v Itálii a tisíce poutníků se k ní obracejí s nadějí na vyléčení očních nemocí.

 

Kdo byla svatá Lucie? Narodila se r. 286 v Syrakusách, kde r. 304 také zemřela. Už jako dítě složila slib věčné čistoty, avšak nikomu o tomto rozhodnutí nevyprávěla. Když vyrostla v mladou dívku, chtěla ji její matka Eutychie vdát za váženého pohanského mladíka. Lucii se podařilo zásnuby oddálit a neustále prosila Boha, aby ji zachránil od manželství.

Mezitím její matka těžce onemocněla. Lucie ji přemluvila, aby se vydala ke hrobu Agáty v Catanii. Matka tam skutečně nabyla ztraceného zdraví. Byla tak šťastna, že slíbila Lucii splnit jakékoli její přání. Ta měla jenom jedno, aby nadále směla vést zdrženlivý a panenský život.

S tím ovšem nechtěl souhlasit její ženich. Hluboce uražen a zraněn ve své pýše okamžitě mladou křesťanku udal u místodržícího císaře Diokleciána. Dívka byla zatčena a krutě mučena (pálení, lití roztaveného olova do uší, uřezávání ňader, polévání vroucím olejem a smolou). Nakonec jí vrazili dýku do hrdla, anebo sťali hlavu.

Druhá verze praví, že dívka byla mučena, ale ne tak hrůzně. Když zůstala i potom neoblomná, vymyslel si místodržící zvláště záludný trest: nařídil zavřít dívku do nevěstince a nechal ji tam k větší potupě odvézt vozem taženým volským potahem. Avšak tu se stal zázrak. Nikdo, voli ani jim pomáhající vojáci, s vozem nehnul. Rozzuřený místodržící již nevěděl, co dělat, a tak nechal polévat dívku vařícím olejem. Avšak Lucie opět zůstala nezraněna. Až pak přišel kat, který již nezaváhal a vrazil Lucii dýku do hrdla.

Stalo se tak 13. prosince roku 304. Ať tak či tak, byl to strašný trest.

Nad hrobem dívky byl postaven kostel, který zde zůstal dodnes. Její kosterní ostatky jsou v kostele sv. Jeremiáše a Lucie v Benátkách. Ovšem o právo na ostatky se hlásí francouzské město Metz i Syrakusy.

 

Lucie je znázorňována s podnosem v ruce, na kterém jsou její uřezaná ňadra (takto ji můžeme např. vidět v pražské Loretě). Dalším atributem je vůl, olejová lampa a občas nalezneme na misce u světice i vydloubnuté Luciiny oči. To prý proto, že si je sama vyloupla a poslala je nápadníkovi, který by jinak stále velebil její krásu.

 

Reklama