Právě dnes slaví svátek všechny Kateřiny. K tomuto jménu se váže i legenda o svaté Kateřině, křesťance, která byla díky svému přesvědčení mučena, a nakonec sťata mečem.

katerinaSvatá Kateřina, krásná a moudrá křesťanka, se narodila někdy okolo roku 289 n. l. na území dnešního Egypta. V té době byli všichni křesťané pronásledování. Přesto Kateřina veřejně protestovala proti uctívání pohanských bohů. Císař nechal postavit Kateřinu před učence a filosofy s cílem křesťanskou víru Kateřina rozmluvit. To se mu ale nepodařilo. Naopak. Tehdy prý osmnáctiletá Kateřina dokázala obrátit všechny na křesťanství.

Potom, co Kateřina odmítla císařovu nabídku k sňatku, měla být mučena a popravena. Jenže mučení ji nedokázalo zlomit. Bylo tedy vyrobeno speciální mučící kolo, opatřené bodci, na které mělo být její tělo „vpleteno“. První pokus byl ale také neúspěšný. Uhodil prý blesk a stroj se rozpadl. Kateřina byla nakonec sťata mečem. Namísto krve z těla prý prýštilo mléko. Ostatky zanesli andělé na horu Sinaj v Palestině, kde stojí dodnes klášter sv. Kateřiny.

Kateřina se stala ochránkyní učenců a studentů, patronkou přadlen, kolářů a vozků, brusičů nůžek, knihtiskařů a mlynářů, zkrátka profesí, kde se používají nástroje jako je kolo a meč - symboly jejího umučení.

O svátku sv. Kateřiny bylo i zakázáno s takovými nástroji pracovat, lidé se tak mohli chystat na kateřinské zábavy, které byly těmi posledními v roce. Po nich už následoval adventní postní čas.

Příběh svaté Kateřiny je opravdovou legendou. Jaký byl ale opravdový příběh Kateřiny, pokud tedy skutečně žila, to zůstane tajemstvím...

Čerpáno z knihy České zvyky a obyčeje, Alena Vondrušková

 

Reklama