Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyráběny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur. Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hmotnost, neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce. Obě podlahy můžeme položit i v místech s přerušovanou vlhkostí do 90 %, takže se hodí při správném ošetření penetrací či tekutou hydroizolací i do koupelny. Sádrokartonové desky RigiStabil společně s podlahovým vytápěním zaručuje vyšší ekonomickou efektivitu.
 
Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou plovoucí podlahy montované ze samotných desek nebo podlahových dílců. Skladba podlahy může být doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace.
5a670c1ec9bc2obrazek.png
 
Postup je jednoduchý, musí být však precizní

Nejprve bychom měli připravit povrch, na který budeme podlahu RigiStabil nebo Rigidur, tak, aby byl rovný, stabilní a dostatečně únosný. Pokud není konstrukce budovy opatřena hydroizolací proti zemní vlhkosti nebo pokládáme suchou podlahu v novostavbě, kde jsou betonové podklady čerstvé, je nutné použít separační polyethylenovou fólii, která zabrání působení zbytkové vlhkosti. Poté vytvoříme dilatační spáru tím, že podél místnosti umístíme hobry, izolační pás z minerální plsti nebo pěnové hmoty o tloušťce 5 – 10 mm. Tím zabráníme přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi. Veškeré nerovnosti podkladu musí být pečlivě vyrovnány. S malými nerovnostmi nám pomůže spárovací tmel MAX (do tl. 5 mm), samonivelační stěrka (do tl. 10 mm), Mirelon nebo vlnitá lepenka. Suchý vyrovnávací podsyp Rigips pomůže k vyrovnání větších nerovností od 10 do 60 mm.
5a670c31b37b6obrazek.png
 
Podlahové dílce začínáme pokládat od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Jednotlivé díly spojujeme podlahovým lepidlem a musíme dávat velký pozor, aby do sebe jednotlivé díly perfektně zapadaly. Podlahové dílce RigiStabil musíme nakonec ukotvit pomocí rozpěrných sponek. U dílců Rigidur volíme rozpěrné sponky nebo šrouby.
5a670c44c183cobrazek.png
 
V případě desek položíme nejprve vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů a na ní naneseme v pruzích podlahové lepidlo Rigidur. Druhou vrstvu položíme lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Ještě než lepidlo zaschne, spojíme vrstvy desek rozpěrnými sponkami, případně šrouby v případě systému Rigidur. Jako finální vrstvu položíme libovolnou podlahovou krytinu, například parkety či koberec. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti nesmí být lepeny na systém RigiStabil a Rigidur kontaktně.

Více informací se dozvíte na stránkách ZDE.

Reklama