Historie ZOO Mořský svět sahá do roku 2002, kdy byl Mořský svět založen. Každým rokem se tato expozice průběžně vyvíjí. Rozšiřuje nejen o nové druhy ryb a živočichů, ale také o nové nádrže. Oceněním těchto snah se stalo dosažení statut zoologické zahrady v roce 2007.

Na letošní
6. výročí jsme si připravili
překvapivé novinky:

   • velkou novinkou se stává obří průhledová nádrž, která se svým objemem 27 000 litrů vody stává jednou z dominant expozice. Rozhodli jme se obydlet ji sladkovodními živočichy, protože jsme chtěli poukázat na skutečnost, že i sladká voda skýtá velice zajímavé a barevně různorodé druhy ryb. Ke stavbě samonosné nádrže byl použit speciální materiál Plexiglass, který pro nás vyrobili v Německu a díky jedinečnosti takovéto nádrže v ČR si jeho tvarování vyžádalo zcela ojedinělé technologické postupy. Prvenství si nádrž odnáší také svým diodovým osvětlením zavěšeným na speciální konstrukci ve tvaru vážky, plně automatizovaným systémem dopouštění a umístěním nejmodernější použité techniky zcela mimo nádrž. Svůj nový domov v nádrži najdou dva druhy arowan, plodožravé piraně, vrubozubci paví, nebo různé druhy kančíků. Dno je osídleno keříčkovci, anténovci a krunýřovci. Spolu s rybami jsou v nádrži i tři druhy želv – želva nádherná, sladkovodní karetka a poměrně vzácný druh želv z Kuby – Kubánská želva.

   • dalším velkým posunem v oslovením nové klientely se stává jedinečné propojení nového víceúčelového promítacího prostoru s unikátní kompozicí pana Zdeňka Hajného. Dílo s názvem „Vesmírná laguna“ symbolicky vyjadřuje propojení vesmíru, moře a lidské duše bylo vytvořeno ve spolupráci s panem Jiřím Zuskou. Je tvořeno z drahých kamenů – ametystů, záhněd a křišťálů, kterými je celý prostor kompozičně osázen. Dominantou se stává 250 kg vážící záhněda, která je svým oboustranným zakončením jedna z nejvzácnějších v Evropě. Na speciálním obraze umístěným uprostřed kompozice se pomocí výkonného promítacího projektoru prolínají záběry z Hubbleova teleskopu, které poskytla NASA a záběry z mořských hlubin. Projekce tak velmi originálně vytváří nové obrazové vize, které v syntéze s obrazy Zdeňka Hajného vytváří světy, které jsou ve svém ději neopakovatelné. Byl tak vytvořen prostor, jehož smyslem je navodit relaxační a terapeutické působení v rámci interiéru Mořského světa, kde lidé mohou pomocí duševní relaxace obnovit svou životní energii. Víceúčelovost tohoto projektu navíc například umožňuje uvádět předpremiéry zajímavých přírodopisných dokumentů. Tato kompozice tak navazuje na letos otevřenou kompozici „Labyrint světa a ráj srdce“ v Galerii Cesty ke světlu.

PhDr. Ing. Zdeněk Hajný

Narodil se v roce 1942 ve Vsetíně. Svůj první imaginární obraz Strom života namaloval v roce 1966. Vystudoval ekonomii na VŠZ a psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze, kde v roce 1989 získal doktorát filozofie. Od roku 1983 se výhradně věnuje malířství. V roce 1994 spolu se spisovatelem R. Fulghumem otevřel v Praze Galerii Cesty ke světlu, v níž představil syntézu obrazů, světelných objektů z krystalů, hudby a vůní s terapeutickými účinky. O jeho díle dosud vyšlo pět monografií a jeho multimediální tvorba je známá v celé řadě zemí.

Více informací naleznete na: www.morsky-svet.cz nebo www.cestykesvetlu.cz

Reklama