Ne, to není výzva k podlehnutí sexuálnímu harašení a ke svedení vašeho nadřízeného, i když ani tuto starou a stále funkční metodu vám nehodlám nikterak rozmlouvat. Jedná se spíše o připomínku jednoho dávného zvyku, známého v mnoha kulturách světa. Řek Hérodotos, který se s ním setkal v Egyptě, ho nazval ana-suromai. Slovo samo je odvozeninou řeckého výrazu anasyrmos a znamená „zvednout svůj šat“. Popisuje se tak gesto, v němž ženy při každoročním svátku Búbastis na počest kočičí bohyně Bastet, patronky radosti, tance, hudby a požitků, zvedaly při plavbě po Nilu sukně a odhalovaly tak své přirození všem přihlížejícím z měst, která míjely.

Vyrosť tak vysoko...
Současný člověk v tomto gestu vidí sexuální výzvu nebo urážku. Ve starověku, ale v některých oblastech ještě i ve středověku a v zapomenutých koutech světa do dnes má však jiný význam. Ženské pohlaví je symbolem plodnosti a tvořivé síly a tak ženy napříč kulturami tímto způsobem žehnaly úrodě i zemi, aby se jí dobře dařilo. Na francouzském venkově existoval zvyk zvedat sukně před rašícím lnem s touto prosbou: „Prosím, ať vyrosteš tak vysoko, jako je teď moje přirození.“ V Itálii je znám rituál, při němž ženy vstupovaly do dolů a odhalovaly se před Zemí, aby ji tak povzbudily k tomu, aby vydala své poklady. Ženy nejen žehnaly úrodě nové, ale děkovaly i za úrodu starou – na Markézách je součástí sklizně takzvaný tanec klitorisu, při němž mladé ženy zvedají své sukně a odhalují se.

Exorcismus trochu jinak
Tato plodivá a úrodu podporující síla ženských pohlavních orgánů by vám však proti vašemu nadřízenému asi příliš platná nebyla, leda že by mu přinesla prosperitu a on vám pak mohl zvednout plat. V tomto případě je však užitečnější další schopnost, která bývala odhalené vagíně připisována – moc zahánět zlé duchy a nepřátele. Staré katalánské přísloví praví, že moře se uklidní, když spatří vulvu ženy. Tvrdí se ovšem také, že žena může způsobit bouři, když močí do vln. Odhalené ženské přirození dokáže podle afrických legend zastrašit i lva a podle ruských příběhů je tak možné zahnat medvěda. Ve středověku obecně se předpokládalo, že odhalením vulvy mladé ženy lze zahnat démony a ďábly, církev se však k této metodě lidového exorcismu nestavěla nijak příznivě.

Ať se chytí za nos!
I pouhé zahnání zla je samozřejmě užitečné, natožpak takové zklidnění zuřící šelmy, může se však stát, že ani to nebude na vašeho nadřízeného stačit. V tom případě můžete vytáhnout poslední trumf – odhalení ženského přirození prý v mužích probouzelo také zodpovědnost. V tomto kontextu už vlastně šlo částečně o urážku – například když podle Plútarcha odhalily perské ženy své vulvy před muži prchajícími z boje a ti se poté vrátili a pobili nepřátelské Médy. Těžko říci, jestli si uvědomili, co by ztratili, nebo je vyděsil pohled na to, co je čeká doma, v každém případě ovšem metoda zabrala, muži se tak říkajíc „chytli za nos“ (úvahy nad tím, že to nebylo jen "tak říkajíc", ponechám otrlejším povahám) a učinili, co jejich mužská role žádala.

Sečteno a podtrženo má žena ve své vulvě mocnou zbraň, stačí jen vědět, jak ji použít. Co Vy na to, milé ženy-in? Odvážily byste se něčeho takového? A jak si myslíte, že by na to reagovali muži ve Vašem okolí? Nebo toto „prastaré a mocné gesto“ raději ponecháte v hlubinách minulosti?

(s využitím knihy Catherine Blackledgeové Vagina)

Reklama