Léčba homeopatickými léky má pro pacienty stejný přínos jako léčba léky klasickými, ale s menší spotřebou léků s potenciálně nežádoucími účinky. To je nejvýznamnější zjištění studie s názvem EPI3, kterou zaštítila společnost BOIRON ve Francii mezi lety 2006 a 2012 s nákladem 6 milionů eur. Podstatný je i fakt, že na studii dohlížela nezávislá vědecká komise a účastnil se jí mimořádně velký počet pacientů a také lékařů.

BOIRON představuje výsledky největší studie o přínosu homeopatických léků s názvem EPI3.

  • 8 559 pacientů
  • 3 významné skupiny onemocnění
  • 825 praktických lékařů
  • 5 let trvání studie
  • 11 zveřejněných publikací v odborných časopisech

„Studie se týkala tří skupin onemocnění, která představují nejčastěji se vyskytující patologie v praxi praktických lékařů v současnosti,“ přibližuje prof. Peter Fisher, ředitel lékařské kliniky a výzkumu pro integrovanou medicínu v londýnské Royal Hospital, a přidává podrobnosti: „První sledovanou skupinou byli lidé, kteří trpí muskuloskeletálními bolestmi. Ve druhé se nacházeli pacienti s anxiodepresivními poruchami a poruchami spánku. Třetí sledovanou skupinu pak tvořili lidé s onemocněním horních cest dýchacích.

aromaterapie

Všechny tyto choroby jsou důvodem 50 % všech návštěv praktických lékařů ve Francii. A pacienti, kteří jimi trpí, také často nadužívají některé léky, které můžou mít vedlejší účinky, jako jsou antidepresiva nebo antibiotika, což se dlouhodobě jeví ve zdravotnictví jako závažný problém.“

Vzhledem k tomu, že si pacienti ve Francii volí svého ošetřujícího lékaře, u kterého jsou zaregistrováni, byli do studie zařazení pacienti všech typů lékařů, tedy těch, kteří se považují za odborníky v homeopatii a převažuje u nich léčba homeopatickými léky, těch, kteří používají léčbu smíšenou, i těch kteří homeopatické léky vůbec nebo téměř vůbec nepředepisují.

„Výsledky studie pak ukazují, že klinický vývoj stavu pacientů v péči lékařů, kteří předepisují homeopatické léky, je podobný tomu, jaký vykazují ostatní pacienti,“ říká prof. Fisher, a pokračuje: „Klíčový je při tom ovšem fakt, že pacienti s homeopatickou léčbou užívali významně méně klasické léky, které mohou mít vedlejší účinky.

Kupříkladu ve skupině pacientů s muskuloskeletálními bolestmi, která představovala 1 153 pacientů sledovaných 12 měsíců, to bylo dvakrát méně nesteroidních antiflogistik, to je o 46 % méně než pacienti v péči konvenčních praktických lékařů.“

Lékařům, kteří by tedy rádi častěji sáhli po homeopatické léčbě, přináší výsledek studie pozitivní zprávu. „Celkově je možné na základě výsledků všech tří skupin, které byly zahrnuty do projektu EPI3, říci nejen to, že klinický vývoj onemocnění pacienta v péči lékaře, který předepisuje homeopatické léky, je srovnatelný s tím, který se léčí tzv. klasickou cestou, což je samozřejmě naprosto klíčové. Navíc se mu však dostává léčby naprosto vhodné, která mu nepůsobí žádné komplikace. A ještě přitom užívá méně léků, které mohou mít vedlejší účinky.“ uzavírá výsledky studie prof. Fisher.

Reklama