fb.jpg
Foto: Shutterstock

Ti, kteří se ze světa cítí odcizeni kvůli depresi, mohou cítit prohloubení svého odcizení. Totéž platí pro ty, kterým úzkost zabraňuje v opuštění domu nebo v zapojení se do každodenního života. Nejlepší věcí, kterou můžeme udělat pro zranitelné vůči psychickým účinkům izolace, je komunikovat, spojit se. Zvedněme telefon. Zavolejte. Napište zprávu. Buďme spolu i přesto, že jsme od sebe. Buďme jeden pro druhého.

Poslouchejte potřeby vaší mysli a vašeho těla. Pokud se cítíte slabý nebo úzkostní, jak to prožíváte fyzicky? Jaké máte varovné signály, že byste mohli zakolísat?

Můžeme podívat na techniky aktivace chování (používané při překonání deprese), které nám mohou pomoci udržet naši vlastní pohodu. Každý den můžeme následovat model ACE (Achievement, Closeness to others & Enjoyment – Dosažení, Blízkost vůči ostatním a Potěšení). Nalezení rovnováhy zmíněných složek modelu je vynikajícím způsobem, jak zůstat psychicky fit. Pokuste si každý den naplánovat činnosti, které splňují jedno ze tří kritérií (nebo nejlépe které zahrnují všechna kritéria). Užitečné je načrtnout si skutečný plán a připnout ho třeba na lednici. Plán snáze splníme, pokud si sami určíme konkrétní čas a datum jejich provedení.

Model ACE nevyžaduje velké změny ve vašem každodenním životě. Co vám dává pocit dosažení, blízkosti k ostatním nebo potěšení každý den? Dosažení může zahrnovat malé úspěchy, vaření nového receptu nebo poslech nové písničky. Blízkost k ostatním lze dosáhnout digitálně, telefonicky nebo mohou být také nápomocni domácí mazlíčci. Potěšení je zásadní! Udělejte každý den něco, co vám navodí pocit radosti. Něco jen pro vás (třeba večer strávený ve vaně). Uvedené můžete zažít jak v samostatně v izolaci, tak se svými blízkými.

Nezapomeňte se také občas odpojit od médií. Vytvořte si vlastní „výpadky“ po určitou dobu každý den. Ignorujte telefon, zavřete notebook, odložte papíry. Využijte čas k tomu, abyste si uvědomily své hodnoty. Spojte se telefonicky s lidmi. Buďte hmatatelnými a přetrvávajícími.

  • Uvařte nový recept
  • Poslechněte si novou písničku
  • Zavolejte prarodičům
  • Přečtěte si knížku
Reklama