Před časem mi totiž kamarádka věnovala ozdobu na pověšení - velký měděný kruh a v něm krásný strom. Stromy jsou jednou z mých velkých lásek, tedy ty živé, ale amulety či ozdoby s tímto symbolem mě donedávna  spíše míjely. Aby byla situace uvedena na pravou míru, mnoho překrásných talismanů se stromy jsem již za život potkala, ale zatím žádný se ke mně po cestě nepřidal. :-)
Až tento měděný. Pověsila jsem si ho v ložnici na okno a jako vždy hledala souvislosti… Jelikož jsem věčným uctívačem severské mytologie, první volba při hledání padla na vikingské ságy, kde se můžeme dočíst o bájném stromu života: Oblohu držel nad pozemským světem mohutný jasan, strom života, zvaný Yggdrasil, jehož kořeny prorůstaly do Ásgárdu, JOtunheimu a Niebelheimu, ledového světa mrtvých. U studny osudu při úpatí stromu se každé ráno scházeli bohové a radili se.

Příběhy o svatém stromě yggdrasil zřejmě vycházejí z dřívějších náboženství, která uctívala oblohu. Staří Germáni ho prý nazývali irminsul, sloup, který podpírá nebe stromem života a také jím mohl být původně  i sampo, o němž se zmiňuje finská mytologie. Yggdrasil snad představuje samo nebe a jeho kmen je mléčná dráha viditelná na noční obloze. Ve vikingských legendách se říká, že ve větvích stromu žil orel, kořeny ovíjel had a ti dva si prostřednictvím upovídané veverky posílali urážlivé vzkazy. Vikingové si takové příběhy mohli vymyslet jako mnemotechnickou pomůcku, aby si pamatovali postavení hvězd na obloze. A není vyloučeno, že příběhy zůstaly zachovány v obrázcích na laponských runových kamenech a šamanských bubnech, které se zatím nepodařilo rozluštit…

Z hlediska naší současné i dávné mystiky stromy života a stromy obecně figurují u mnoha náboženství a světových mytologií, lidé pozorující růst a zánik stromů, jejich listů a květů viděli stromy jako mocné a mystické symboly růstu, smrti a znovuzrození. Stále zelené stromy a jehličnany často představují symbol věčnosti a nesmrtelnosti.

Podle esoteriků talisman strom života symbolizuje dokonalé propojení energií jak duchovních, tak i pozemských, což na jiné rovině znázorňuje rovnováhu mezi tělem a duší. Tento amulet či symbol se doporučuje všem, kteří touží po rovnováze v tomto pozemském životě. A to nejen po rovnováze v rámci hmotných energií…

Strom života je známý mezi hledači duchovních cest jako znamení začátku, nebeského ráje, nesmrtelnosti a nepřetržitého znovuzrození. Také jako základ světa a vesmírná osa. Jako magický předmět má upevňovat rozmanité vlastnosti zobrazené ve vzoru – kořeny + kmen + koruna. Kromě již výše zmíněného symbolu ráje, hojnosti a bohatství slouží tento pradávný amulet k ochraně zdraví potomků a šťastnému zrození, zvyšuje potenci, léčí neplodnost a dodává vitální životní síly…

Když jsem na webových stránkách prohlížela různé varianty amuletu - strom života, našla jsem jich mnoho takových, kdy nad jejich krásou až oči přecházely. U jednoho šperkařství, kde tento talisman také prodávali, jsem našla i velice výstižný popisek: Strom života je magický předmět pro štěstí, stejně jako se obnovuje strom a jeho listy, je uskutečnitelné, aby se zahojil a obnovil i váš život…

Foto: www.shutterstock.com, wikipedia

Reklama