Vatikán mě posadil na zadek. A teď, jak asi předpokládáte, nemyslím vůbec v tom pozitivním smyslu slova.

Cítila jsem se nepříjemně, skoro bych řekla bezmocně, a nebylo to z obdivu k vyšší moci. Jen k moci. Ten strach byl účelově vyvolaný a pokora vynucená…

Nikdy v životě jsem neviděla nic tak monstrózního, okázalého, velikášského, předimenzovaného a srážejícího. Nikdy jsem se necítila vyděšeně z koncentrovaného nástroje k vyvolání pokory, jako když jsem prošla branami Vatikánu…

v1

Jestli to má vypadat, že tady bydlí Bůh, či jeho zástupce, který vám může požehnat, nebo taky ne, kterému se klaní statisíce lidí, protože on právě nosí ornát, pak je to přímo geniální kulisa.

Já vím, je to ryze subjektivní pocit člověka, který vpravdě nemá příliš kladný vztah k církvi s ohledem na historii. Nemusíte se mnou ani v nejmenším souhlasit. Je to pocit a za ten nemohu.

Ano, je to nádhera!

v

Vstupní otvor dvorany státu Boha je tak vysoký, že krátkozraký člověk může klidně dojít k pocitu, že končí skutečně až v nebi.

Celý prostor, obrovské nádvoří, září zlatou barvou.

Všude je policie

g„Z důvodu úcty není dovoleno do města Vatikán vstupovat s obnaženými rameny nebo v krátkých kalhotách. Je nám líto,“ vyslechla si dvojice starších cizinců před námi. Byli zmatení. Nechápali.

Ještěže jsme se převlékli. Ovšem byla to čistě náhoda, protože bylo přes třicet stupňů, přestože byl večer. Jen jsme s Radkem neměli právě jiné suché oblečení než sváteční.

Nevpustili je.

Paní byla viditelně rozzlobená. Křičela na strážné anglicky tak rychle, že jsem nepochytila ani slovo.

Ani stráž nejspíš ne.

Se svými asi 1000 obyvateli je Vatikán nejmenší nezávislý stát světa. Sídlo Svatého stolce.

Bydlí zde Papež, vtělení božské moci .

Papežovu tělesnou stráž tvoří již zmíněná Švýcarská garda, složená z katolických Švýcarů ve věku 19–25 let, jejichž výška nesmí být nižší než 1,78 m.

Nádvoří ve tvaru rozevřené lidské náruče má symbolizovat otevřenou náruč církve, vítající věřící.

Pokud tedy nemají kraťasy nebo odhalená ramena. To pak je jedno, jestli věří až do morku kostí. Kdepak „chudě oděná selka, s čistýma nohama i duší“. Ježíšku, tady by asi prošla ta druhá, vyšívaná zlatem a nohama i duší zahnojenou.

Ovál náměstí dokreslují čtyři řady dórských sloupů a pilastrů. V samém středu je obelisk přivezený z Egypta vysoký 41 metrů na konci s křížem, který prý obsahuje relikvii z Kristova kříže.

Celé náměstí navrhl a postavil Bernini. Je zde celkem 284 dórských sloupů ve 4 řadách a 88 pilířů. Na jejich balustrádě stojí 140 přes tři metry vysokých soch světců.

Chrám svatého Petra

Při vstupu do baziliky je člověk konsternován velikostí a rozlohou díla tak, že neví, kam se vrtnout, a zda se vůbec hýbat.

m

Zlacený strop, obrovské sochy, náhrobky papežů...

Naproti třetímu sloupu je vyznačena katedrála svatého Víta v Praze a bazilika svatého Pavla.

Přímo pod kopulí stojí papežský oltář. Vážně doporučuji se podívat, kde „ordinuje“ sám papež.

Černá bronzová socha svatého Petra sedící v křesle ve vás vyvolá pocit, který doposud neumím pořádně pojmenovat.

n

Jednou rukou žehná a ve druhé drží klíč jako symbol papežské autority. Věřící jí líbají nohy. V těch místech je socha od úst lidí úplně ohlazená.

Pieta od Michelangela z roku 1499 je za neprůstřelným sklem. Michelangelo ji dokončil, když mu bylo 23 let.

Je nádherná!!

p

Sixtinská kaple

Původně hvězdnou oblohu na stropě doplnil Michelangelo o fresky z Nového a Starého zákona.

Je to jediné místo, kde jsem neměla svíravý pocit v žaludku, rozklepané nohy a strach. Snad je to všudypřítomnou energií samotného Michelangela, která dýchá z překrásného pohledu vzhůru.

m

Pro pocit Boží přítomnosti, lásky a moudrost či utišení bych si šla kamkoli, například do lesa nebo do kapličky. Nebo bych nikam nemusela, protože Bůh je v srdcích těch, kteří Ho sem vpustí.


Tady, ve Vatikánu, k vám ale Boží hlas přes zlato, stráže, policii a zákazy snad ani nemá šanci dolehnout.

lupa

Reklama