Zadíváte-li se do ohně, spatříte řadu neúnavně kmitajících plamínků. Jsou neustále v pohybu a jejich energie nekolísá, dokud mají z čeho brát. Ve chvíli, kdy se zdroj vyčerpá, polena shoří a žádná další do ohniště nepřidáte, plameny pohasnou. V přeneseném slova smyslu jde o základní charakteristiku lidí narozených pod tímto živlem. Bývají akční a velmi aktivní, silně zaměřeni na cíl. Jdou si za svým poměrně jistým krokem a jen sotva se vzdávají. Bývají silnými soupeři, vynikají vysokou mírou energie, potřebují ovšem dostatek motivace. Bez ní brzy ztrácejí zájem a klidně opustí nedokončený projekt, začne-li je nudit. Bývají přelétaví a rádi se opakovaně vrhají do něčeho nového. Snadno se nadchnou i rozpálí, dokážou však i rychle vyhasnout, nenajdou-li další „polínko“.

wo.jpg
Foto: Shutterstock

BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  • nejlepší vlastnosti: odvaha, optimismus, tvůrčí myšlení, nadšení pro věc, vášnivost
  • nejhorší vlastnosti: arogance, agresivita, netrpělivost, nedostatek taktu, sklon k neuváženému, riskantnímu jednání

Berani jsou rozenými vůdci, průkopníky a neohroženými jedinci, kteří obvykle srší elánem. Nechybí jim nadšení, bývají většinou dobře naladěni v přesvědčení, že svět je tu pro ně. Potřebují v něčem vynikat, být nejlepší. Jsou kombinací aktivního těla a odvážného, podnikavého ducha. Sedět s rukama v klíně je zahlédnete jen sotva. Na druhé straně bývají velmi netrpěliví, potřebují vidět výsledky svého snažení, a to nejlépe hned. Mohou být přelétaví a nestálí; pro to, aby zůstali, potřebují dostatek motivace a neustále nové podněty. Mívají o sobě vysoké mínění, mohou se pak jevit arogantně. Občas bojují sami se sebou, se svou agresivitou a palčivým vnitřním ohněm.

LEV (23. 7. - 22. 8.)

  • nejlepší vlastnosti: šlechetnost, velkorysost, štědrost, přátelská povaha, hravost, smysl pro humor, odvaha
  • nejhorší vlastnosti: pýcha, samolibost, neschopnost přiznat chybu, potřeba publika, panovačnost, lenost

Lvi dostali do vínku přátelskou a milou povahu. Obvykle jde o zářivé, prosluněné osobnosti, které zanechávají u druhých trvalý dojem. Mají velké srdce, nešetří uznáním a chválou. Bývají až dětsky hraví a vynikají silnou touhou po sebevyjádření. Jsou skvělými společníky a vítanými členy každého večírku. V práci i životě se rádi ujímají vedení, tu a tam i v situacích, kdy je o to nikdo nežádal; následně mohou být nařčeni z panovačnosti. Obecně udělají vše pro to, aby dostáli svým závazkům, bývají vynikajícími manažery a neohroženými vůdci. Lvům, kteří nedostanou možnost projevit svůj talent, hrozí, že propadnou lenosti na těle i na duchu. Přehnaně také řeší to, jaký dojem udělají na své okolí.

STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)

  • nejlepší vlastnosti: nezávislost, optimismus, poctivost, spravedlivost, bezstarostnost, touha po vzdělávání
  • nejhorší vlastnosti: sklon k hazardu, přílišný idealismus, rychleji mluví, než přemýšlejí, lehkovážnost, sklony k přehánění

Střelci patří k lidem svobodného ducha. Ke spokojenému životu potřebují pocit nezávislosti a možnost rozšiřovat své obzory. Bývají nadšenými cestovateli, rádi zkoumají a přicházejí věcem na kloub. Jde o oduševnělé, vzletně uvažující jedince, kteří mívají ušlechtilé představy o světě. Jsou neúnavnými hledači inspirace s věčně pulsující touhou dozvědět se víc. Na druhé straně bývají velmi lehkovážní. Příliš neuvažují o tom, co vypustí z úst, dostávají se tak mnohdy do velmi trapných situací. Rádi také přehánějí a líčí svá dobrodružství v zářivějším světle. Vše, co dělají, musí mít styl. Mají slabost pro všechny životní radovánky, rádi si dopřávají to nejlepší. Musí se mít na pozoru, aby se nestali poživačnými, hltavými jedinci s nulovou kázní a sebereflexí.

Čtěte také:

Zdroj: zodiacfire.com, kniha Magická hra čísel a hvězd, Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová