Přeji krásný den

Sice zatím nevím, jak probíhá příprava na komunální volby, jak moc práce mají starosta a zastupitelstvo, ale určitě se to všechno brzy dozvíme.

O čem bych chtěla napsat? Pochlubit se se svou obcí, o tom, jak se starosta snaží a jak pomáhá, aby jen rozkvétala.

Obec Strážovice leží na jihozápadním svahu strážovského kopce Babí lom o nadmořské výšce 417 metrů. Od města Kyjova jsou Strážovice vzdáleny 7 km západním směrem. Strážovice jsou malá obec, k dnešnímu dni mají Strážovice 546 obyvatel. Muži - 218, ženyn - 241, děti - 89. V obci je v provozu základní škola, pošta, Obecní úřad a knihovna. Dále jsou zde tři obchody a dvě restaurace. Lidé dojíždí za prací většinou do nedalekého Kyjova.

Strážovice jsou osada velmi stará. Byly osídleny již v pravěku v mladší době kamenné asi 4000 až 2000 let před naším letopočtem, což dokazují archeologické nálezy. První písemné zprávy o Strážovicích jsou uváděny již r. 1131 ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, v níž jsou Strážovice připomínány jako statky kostela břeclavského. Od té doby jsou Strážovice v držení mnoha pánů. V letech 1751-1753 byl ve Strážovicích vystavěn zámeček a zámecká kaple Nejsvětější Trojice.

Pro kulturní povědomí byl přínosem pobyt akademického malíře Jana Köhlera. Žil zde od roku 1926 až do své smrti 20.1.1941. Je pohřben ve Strážovicích, kde nad jeho hrobem stojí skromný pomník s mozaikovým obrazem Madony, který si za života sám zhotovil.

V dobách, kdy vládla našim předkům vrchnost, byl v každé obci rychtář, který měl k ruce dva konšely. Obecní záležitosti vedl pudmistr, který vykonával v obci veškeré písemné práce jako poslední vůle, sňatky. Po revolučním roce 1848 a po nových volbách dostali pudmistři název "starosta" a byl volen devíti i vícečlenný výbor. O záležitosti kostelní se staral kostelní výbor, o záležitosti školské se starala místní školská rada. Obec zastupoval starosta nebo první radní. Písemnosti v obci vedl některý z učitelů. Vyšším dozorčím úřadem, který bděl nad majetkem, byl obecní zemský výbor, který měl v čele zemského hejtmana. Zaměstnanci v obci byli: sluha, který bubnem seznamoval občany s nařízeními starosty, a ponocný hotař. Hrobař byl v obci až do roku 1923, kdy byl v obci založen místní hřbitov. První volby do obecního zastupitelstva ve Strážovicích se konaly podle republikánského řádu volebního.

(ze stránek obce Strážovice)

Poslední největší akcí, která se tu konala, byl Sjezd rodáků a oslava 875ti let od založení obce. Oslavy se konaly ve dnech od 4. do 6. srpna 2006.
Sice nám počasí nepřálo, celé tři dny nám pršelo, ale i tak přijelo hodně moc lidí.

Obecní úřad také dotuje provoz školy, která každý školní rok dostane 10.000 až 15.000 Kč. Obec nám zkrášlili novou zámkovou dlažbou, aby se nám s kočárkama dobře procházelo :o)) Každoročně jsou zde konány hody, kterých se zúčastňuje mládež v krojích, pořádají se zde dětské maškarní plesy, plesy myslivecké, ochutnávky vín.

Připojuji teké jeden letecký pohled, at´ je na co koukat.

Pro ty, co by se chtěli sami podívat na další fotografie, přečíst zajímavosti o historii, naše pověsti a mnoho ostatního, můžou navštívit http://www.strazovice.cz/index.php

Tady u nás se stále něco děje: touto dobou se sbírají švestky, kterých je až moc, a zanedlouho přijde i vinobraní. A když se zrovna neděje vůbec nic, tak je to způsobeno sněhovou nadílkou, kvůli které se ani z jedné strany do obce nedostane jediné auto. Ležíme na kopci, tak je někdy v zimě veselo :o))

Jsem moc ráda, že bydlím právě tady. I když s prací je to tady těžší, ale to budu řešit tak za rok.

Tak ze Strážovic Vám všem přeji krásný a snad dnes i sluníčkový den :o))

pa  renata.mi


Děkujeme za pěkný příspěvek.

redakce@zena-in.cz

Reklama