Mám na náboženské sekty zamítavý názor. S některými jsem se přesto smířil a byl je ochotný považovat za „neškodné“. Nyní, po zhlédnutí snímku Oddělené světy, se můj zamítavý názor opět o něco prohloubil.

Pro ty, co film Oddělené světy nezají, shrnu stručně jeho děj. Sára má velkou rodinu a je zapálenou Jehovistkou. V rodině se tahle víra dědí. Takže Sára vlastně ani jiný svět nezná, chodí od domu k domu a hlásá konec světa a spásu pro vyvolené.

film

Na rodině je škraloup, Sářini rodiče jsou rozvedení, protože otec měl milenku. Přesto se před komunitou kál, a tak teď Sára se sestrou a mladším bráškou žijí s otcem. Sářin starší bratr je z komunity vyloučen a nesmí se tak stýkat ani s rodinou. Taková jsou pravidla – dokud se nerozhodne kát, má rodina komunitou doporučeno se se synem nestýkat.

Pravidla komunity dopadnou i na Sáru. Zamiluje se do Teise, který není Jehovista, a komunita jí zakáže se s ním stýkat. Teis se ale Sáry nechce vzdát, tak začne chodit do komunity. Pochopí, že tahle víra není pro něj, a snaží se o tom Sáru přesvědčit také. Sestěhují se k sobě a Sára je vyloučena z komunity, dokud se nebude kát. I rodina se s ní nesmí stýkat.

Film vyzní svým způsobem silně tragicky i optimisticky. Sára se sice z pout komunity osvobodí (to je ta optimistická část), ale za cenu zpřetrhání rodinných vazeb. Nápor nevydrží ani vztah Sáry a Teise.

Rodinu se nevybereš, ale je to tvá krev

I když jsme měli v rodině různé problémy a sem tam černou ovci, čas mi ukázal, že jediný, na koho se mohu vždy spolehnout, je právě rodina. Vím, že kdyby bylo nejhůř, je tu brácha, který mi přijde pomoct. Ačkoli jsem razil teorii o tom, že rodinu si člověk nevybere, přátele ano, sebelepší přítel to vzácné krevní pouto není schopen překonat. Přátelé jsou důležití, ale rodina je trvalá. Zatímco přátelé mohou člověku pomoci jednorázově víc, je zcela pochopitelné, že tu nebudou vždycky. Někam je zafouká čas, rozkmotříte se... Krevní pouto máte (se všemi plusy i mínusy) nadoživotí.

Proto mi přijde komunita, která formou nenápadného psychického nátlaku nebere jako posvátné ani rodinné vazby, strašidelná. A vám?

Kam dál...

Reklama