Podle rozhodnutí štrasburského velkého senátu Evropského soudu bylo osmnáct romských dětí diskriminováno tím, že byly zařazeny do zvláštní školy. Nebylo prý přihlédnuto ke „specifikům romských dětí“. Česká republika za to vyplatí každému z diskriminovaných Romů 4.000 eur a navíc zaplatí soudní výdaje – cca 10.000 eur.

Rozhodnutí padlo v poměru 13:4, mezi nesouhlasícími soudci byli očekávatelně Čech a Slovák. „Rozsudek napadá celé české školství,“ řekl Karel Jungwiert. Zdůraznil, že i když situace v ČR není, co se vzdělávání Romů týče, ideální, žádná země v Evropě nemá tak rozsáhlé zkušenosti s tímto etnikem.

Zvláštní nebo speciální?
Od roku 2005 byly zvláštní školy přejmenovány na základní školy se specifickým vzdělávacím programem. Faktem však je, že je stále navštěvuje až 75 % romských dětí. Podle štrasburského soudu je to důkaz diskriminace. Podle řady učitelů jde však o důkaz toho, že je romské etnikum neschopno přizpůsobit se českému vzdělávacímu systému – ať už proto, že Romové kladou obecně menší důraz na vzdělání, nebo proto, že mají jinou strukturu inteligence. Otázkou pak je, jestli se má naše školství přizpůsobovat Romům nebo Romové našemu školství.

Některé z důkazů předložených u štrasburskému soudu
• Více než polovina žáků navštěvujících zvláštní školy jsou Romové.
• Pravděpodobnost, že bude jakékoli náhodně vybrané romské dítě zařazeno do zvláštní školy, je 27krát vyšší než u podobně situovaného neromského dítěte.

Nebezpečný precedent
Rozhodnutí štrasburského soudu je nebezpečným precedentem – o odškodnění se teď pravděpodobně pokusí zažádat řada dalších Romů, kteří skončili ve zvláštních školách. První instance soudu přitom rozhodla, že je žádost Romů neoprávněná – testy, na jejichž základě je žák přeřazen do speciální školy, jsou stejné pro všechny děti. Velký senát však toto rozhodnutí zrušil s poukazem na to, že procento romských dětí ve speciálních školách jasně potvrzuje diskriminaci. Výsledky testů prý nebyly posouzeny ve světle zvláštností romských dětí a souhlas rodičů s přeřazením dětí prý nebyl dostatečně „informovaný“.

Zdroj: www.romea.cz

Názor na závěr
Chtě nechtě mi přístup velkého senátu zavání pozitivní diskriminací. Mají snad být testy romských dětí posuzovány mírněji, protože jde o Romy? Dočkáme se toho, že nám Evropský soud přikáže, aby na školách bylo povinné procento Romů?

Co si o uvedené problematice myslíte Vy, ženy-in? Byli Romové diskriminováni zařazením do zvláštní školy? Dočkáme se od Evropského soudu přikázaných „kvót“? Má se naše školství přizpůsobit Romům? Budou další Romové žádat o odškodné? A za co všechno ještě budou chtít odškodnit?

Reklama