S dopravní nehodou se můžete setkat jako náhodný svědek nebo jako účastník. Jaké povinnosti a práva pro nás z toho vyplývají jsme se zeptali prap. Petra Vosátky z oddělení dopravních nehod PČR Pardubice.

 

Co je vlastně dopravní nehoda?

Podle zákona se dopravní nehodou rozumí událost v silničním provozu, při které dojde ke hmotné škodě, ke zranění či usmrcení osob.

 

Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod?

Statisticky je nejčastější příčinou dopravních nehod rychlost jízdy, kdy se tato příčina podílí z více než 60 % na všech dopravních nehodách. Jedná se hlavně o nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem, vozidlu, ale i stavu a povaze vozovky.

 

Co dělat, stanu-li se svědkem dopravní nehody?

Na prvním místě je vždy záchrana zdraví a života! Neposkytnutí první pomoci je kvalifikováno jako trestný čin. Dále je důležité provést další opatření, aby dál nedocházelo k dalším škodám, kterou může být například ekologická havárie. Takovým škodám pak zabraňujeme podle svých možností. Místo dopravní nehody viditelně označíme, aby nedocházelo k následným dopravním nehodám.

Pokud to již někdo neučinil, nehodu oznámíme nejlépe na telefonní číslo 112, kde je operátor  integrovaného záchranného systému. Ten pak vyrozumí podle potřeby hasiče, záchrannou službu i policii.

 

Co je třeba uvést při oznámení dopravní nehody?

Kromě jména, příjmení a bydliště je potřeba co nejpřesněji popsat místo dopravní nehody, zda došlo ke zranění osob, počet zraněných a jejich poranění. Dále oznamte operátorovi i to, zda hrozí další nebezpečí, jakým může být například unikající plyn z plynového potrubí, únik nebezpečných přepravovaných látek, znečistění zdroje pitné vody apod.

 

Po oznámení nehody setrvejte na místě do příjezdu záchranných složek. Hasičům ve stručnosti vysvětlete trvající nebo možné nebezpečí na místě nehody (unikající pohonné hmoty nebo i jiný nebezpečný přepravovaný náklad). Záchranné službě popište zranění, která jste zjistili, a způsob jejich ošetření. Uveďte i další účastníky dopravní nehody, kterými jsou i spolujezdci. Na místě se mohou někteří účastníci jevit jako nezranění a po odeznění počátečního šoku se jejich byť i skrytá zranění mohou naplno projevit. Pro policii je důležitá totožnost účastníků i svědků dopravní nehody popř., pokud je nám znám, tak i průběh dopravní nehody. Nyní již nechte pracovat profesionály.

Z místa dopravní nehody, jejíž účastníky jste byli, si zajistěte odtah svého vozidla.

 

Jaké doklady jsou policií vyžadovány k šetření o dopravní nehodě?

Policie požaduje doklad o zákonném pojištění vozidla, na kterém je uvedeno jméno se sídlem  pojišťovny, číslo pojistné smlouvy a další údaje pojištěného vozidla. Těmito údaji jsou zejména registrační značka vozidla (SPZ), číslo karoserie (VIN) a údaje o majiteli či držiteli vozidla. Tento doklad si řidiči často zaměňují s potvrzením o zaplacení pojištění vozidla, na kterém plno údajů chybí.

Policie dále vyžaduje osvědčení o registraci vozidla (OTP – malý technický průkaz), doklad totožnosti (OP) a řidičský průkaz.

 

Musím volat policii ke každé dopravní nehodě?

Nemusíte. V případě, kdy při nehodě nedošlo ke zranění či usmrcení osob, hmotná škoda na každém ze zúčastněných vozidel nepřesáhne 20 tisíc Kč nebo nevznikla škoda třetí osobě a účastníci dopravní nehody se domluvili o zavinění, není povinností účastníků oznámit věc policii.

 

Jaké jsou nejtragičtější příčiny dopravních nehod?

Nejtragičtějšími příčinami je jízda křižovatkou na červenou, nedání přednosti v jízdě a předjíždění v místech, kde nemáme dostatečný rozhled pro předjetí vozidla zejména v zatáčce či v horizontu. Tragické následky mají i nehody s chodci, a to nejenom na přechodu pro chodce.

 

Jak se vyvarovat vzniku dopravní nehody?

Řidič, který je pod vlivem alkoholu nebo drog, nepatří za volant! Tomuto řidiči zabraňte v jízdě a v žádném případě s ním nesedejte do vozidla!

Telefonování ve vozidle, bez použití hands-free sady, je bezpečné pouze na parkovišti. Pokud máte neodkladný hovor, zastavte vozidlo bezpečně na krajnici, aby netvořilo překážku.

Při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy, zvláště, pokud máte auto s airbagy.

Ani nejdražší a nejluxusnější vozidlo není zárukou, že nebudete při dopravní nehodě zraněni.

 

 

Jaký je rozdíl mezi řízením ženy a muže?

Vzhledem k tomu, že ženy nebývají tak technicky zdatné, mívají větší problémy s ovládáním vozidla, což pak strhává více jejich pozornost k ovládání vozidla, než ke sledování situace v silničním provozu. Podstatou žen je jiný druh vnímání svého okolí. Na rozdíl od mužů ženy vnímají intuitivně a pocitově. Technické předvídání událostí je pro ně složitější. Ženy mají více nehod, při kterých dojde jen ke hmotné škodě. Tyto nehody většinou pramení z nepozornosti či z neodhadnutí situace. Ženy při své jízdě zbytečně neriskují a řízení vozidla pojímají odpovědněji než muži.

 

 

Co dodat na závěr? Je zbytečné riskovat zdraví a životy jen proto, abyste byli někde o pár minut dříve. Obvykle ten, kdo má nehodu, svoji schůzku už nestihne! Při řízení se nenechte nikdy rozptylovat. Dítě chvíli počká, dokud bezpečně nezastavíte. Přeji mnoho kilometrů bez nehod a šťastných návratů …..

 

Reklama