Fobie-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Co je vlastně fobie?
Fobie je druh úzkostné poruchy (neurózy), která je charakterizovaná neovládnutelným a neadekvátním strachem z konkrétního objektu nebo situace. Nemocný má na chorobu náhled, nesmyslnost strachu si plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit.

První pokusy na fobiích u lidí byly provedeny ve dvacátých letech 20. století, kdy americký psycholog John B. Watson a jeho asistent Rosalie Raynerová způsobili, že některé děti pociťují strach z bílých krys, které jim dříve nevadily. Bylo tedy prokázáno, že vznik fobií může souviset buď s traumatickým zážitkem z minulosti či z důvodu přidružených asociací. Například strach ze špíny může ve skutečnosti značit strach z nemocí, které špína způsobuje. Vedle známých a poměrně ve společnosti rozšířených fobií existují i některé kuriózní a méně známé.

Pogonofobie
Tato méně častá forma fobie se týká jednoho ze symbolů mužnosti, konkrétně vousů. Ne každý jedinec sdílí názor, že vousy jsou na mužích slušivé či stylové, u některých jedinců se dokonce odpor k nim může vyvinout až ve zmiňovanou fobii. Tato fobie byla objevena v 1851 a etymologický původ slova je nalezený ve starověkém Řecku, protože “pogon” znamená vous a “fobos” znamená strach. Fobie jsou úzkostné poruchy, které způsobují úzkostné příznaky v přítomnosti vousatých mužů.

Aritmofobie
Strach z čísel se nazývá aritmofobie. Tento strach je poněkud neobvyklý tím, že zahrnuje širokou škálu specifických fobií, včetně všeobecného strachu ze všech čísel a strachu ze specifických čísel. To je také někdy nazýváno numerophobia. Je klasifikována jako úzkostná porucha. Zobecněný strach z čísel, to znamená strach ze všech čísel, může vážně ovlivnit schopnost člověka dělat matematiku. To omezuje jak vzdělávací, tak odborné příležitosti. Strach ze zvláště velkých čísel je obvykle mnohem méně omezující, což umožňuje osobě provádět základní výpočty.

Eisoptrofobie
Jde o chorobný strach ze zrcadel nebo lépe řečeno z vlastního odrazu v zrcadle. I letmý pohled na svůj odraz v lesklé ploše zrcadla může lidem s eisoptrofobií způsobit extrémní stud nebo úzkost a může vyústit až v depresi.

Efebifobie
Jde o strach z teenagerů nebo dospívajících. Kulturní a demografičtí vědci již dávno pochopili, že téměř každá generace dospělých má mírné formy této fobie – což znamená, že se na dospívající dívají jako na někoho, kdo je „tak trochu mimo". U dospělých s těžší formou této fobie může trávení času s mladistvými tyto obavy rozptýlit.

Rabdofobie
Tento druh iracionálního strachu zahrnuje hned dva objekty. Kouzelnou hůlku a rákosku. Přesto, že spolu v podstatě nesouvisí, odborníci je řadí pod jeden společný název. Rákoska se často pojí se strachem z bolesti či bití. Strach z kouzelnické hůlky, která v reálném světě neexistuje, v lidech prý vyvolávají knihy, filmy či seriály z čarodějnického prostředí.

Autofobie
Někdy označována jako monofobie, je fobie vyznačující se paralyzujícím strachem z toho, že dotyčný zůstane sám. V širším slova smyslu se Autofobie označuje za strach ze sebe sama. Lidé s tímto typem emocionálního stavu často nemohou pohodlně odpočívat, pokud není někdo relativně blízko, například v jiné místnosti domova. V extrémních podmínkách musí mít člověk trpící touto fobií někoho ve stejné místnosti po celou dobu od probuzení, jinak se u jednotlivce začnou objevovat extrémní ataky úzkosti a dalších závažných fyzických a emocionálních reakcí. V krajních případech musí mít nemocný doživotně pečovatele, který plní funkci průvodce a ochránce.
 

Zdroje: Youtube - Top trending, Sainte anastasie - psychologické výzkumyWikiskriptaSainte anastasie - 16 druhů strachu a jejich příčinyCS Reoveme - strach z číselAgmenofobiaMoje zdraví - Strach ze slepic, čísel i vánkuPodivné fobie, kterými lidé opravdu trpíCo je autofobie?