V posledních dvou letech přestal klesat počet potratů, a naopak se jejich počet začal zvedat, stoupá i věk žen, které se tomuto zákroku podrobují. Vyplývá to z čísel, která na svém webu v pondělí zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Loni bylo v České republice evidováno 41,4 tisíc potratů, v roce 2007 to bylo 40,9 tisíce a v roce 2006 to bylo 40,9 tisíc. Za vyšší čísla může podle Jany Wiesnerové z ÚZIS zejména nárůst samovolných potratů.

„Tento trend si vysvětlujeme vyšším věkem těhotných žen. V současné době se pro založení rodiny totiž rozhoduje početná skupina žen ze silných populačních ročníků 70 let. Těm je nyní přes 30, přitom podle gynekologů nastávají ideální biologické podmínky pro bezproblémový průběh těhotenství o několik let dříve,“ vysvětlila Wiesnerová.

Nejvyšší počet samovolných potratů připadá podle statistik na ženy ve věkových skupinách 25 až 29 a 30 až 34 let (u obou skupin je to o něco více než 10 potratů na tisíc žen), přitom v minulosti převládala u samovolných potratů věková skupina 20 až 24 let.

Také u umělých přerušení těhotenství stoupl věk žen, které tento zákrok podstupují. „Od roku 2000 přísluší prvenství v této sféře ženám mezi 30 a 34 roky. Je to logický důsledek zvyšujícího se věku matek při narození dítěte, protože mezi ženami podstupujícími interrupci jsou nejhojněji zastoupeny matky se dvěma dětmi, které další dítě nechtějí,“ podotkla Wiesnerová.

Statistiky také ukázaly, že v Čechách je vyšší potratovost než na Moravě. Nejvíce potratů na tisíc žen v plodném věku bylo loni v Ústeckém kraji, tady na tisíc žen připadlo 22,88 potratů. Naopak nejméně potratů hlásil v loňském roce Zlínský kraj, a to 13,02 potratů na tisíc žen v plodném věku.

Co říkáte na nárůst potratů? Souhlasíte s nimi?