5ba8b08eabb38obrazek.pngPojetí lidské nahoty nelze zestručnit, neboť každá rodina má jiná pravidla, normy, způsoby chování a jednání vůči sobě. Každý rodič pak zachází s tématem nahoty zejména v návaznosti na své zkušenosti, které si přináší z primární rodiny. Jsou tací, pro které je téma nahoty a intimity zcela tabuizované, jedná se často o rodiny puritánské. Setkáváme se v praxi také s rodinami, které jsou naopak v oblasti intimity příliš rozvolněné. Každý extrém má své limity a může být škodlivý. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem činit kompromisy a jak nastavit přirozené zacházení s nahotou mezi blízkými, tedy mezi dětmi a rodiči. Je potřeba jednat intuitivně, zdravou úvahou, což činí skutečně rodiče zralí a kompetentní,„ vyjadřuje se na úvod k tématu klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Alexandra Machková z TH kliniky.

5ba8aec8799a9obrazek.png

Foto: Shutterstock.com

Alena i Radim vyrůstali v rodině, kde byla nahota tabu. Neznají, jaké to je se koupat s otcem či matkou v rouše Evině či Adamově. Nepociťují, že by je tato věc negativně ovlivnila, co se týče intimity. Za svá těla se nestydí. I z tohoto důvodu jsou si jisti, že svým potomkům (tři a šest let) nikterak neubližují, když se ukrývají a nechtějí, aby je děti viděly bez oděvů. Nemají obavu z toho, že by jim v dospělosti jejich chování nějak ublížilo. Myslí si, že zrovna nahota u dospělých není nikterak důležitá ve vývoji dětí. Zvláště tehdy, když nemají problém se s dětmi na téma sexuálního života bavit.

Co si myslí psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Alexandra Machková?„Je potřeba přihlížet k vývojovému období svého potomka. Jestliže se budete před dítětem, které je v předškolním věku neustále skrývat, může vycítit určitou výjimečnost situace, ale spíše v negativním pojetí. Následně bude považovat nahotu za „něco špatného“, o čem se nesmí mluvit a je potřeba „vše tajit“. Později se tak může dostat do situace, která pro něj může být ohrožující, může se stát obětí sexuálního zneužívání a nebude umět o intimitě či nahotě lidského těla mluvit, bude se stydět apod. Kromě jiného lze předpokládat, že v takové v rodině budou tabu i další věci, např. první menzes, poluce, masturbace, první lásky apod.“

PhDr. Alexandra Machková ještě dodává, „v útlém věku se můžete koupat, převlékat se před ním, adekvátně k věku odpovídat na otázku, co kde a jak má tatínek či maminka. Kritické období nastává přibližně v období puberty, kdy se děti začínají zabývat proměnami svého těla, stydí se. V tomto období může být pohled na nahé či odhalené lidi, byť blízké, pochopitelně nepříjemný a rodiče by měli respektovat potřeby a postoje dítěte. Rodiče by měli také mimo jiné plně respektovat intimitu svých dětí, nevcházet jim např. do koupelny či pokoje bez zaklepání. Respekt a vzájemná úcta formují osobnost dítěte.

Nenechte si ujít:

Reklama