Včera, 10. prosince, na Den lidských práv, jsme si v metropoli prostřednictvím projížďky historickou tramvají připomněli celosvětový projekt Tiché svědkyně, týkající se problému domácího násilí. Ne náhodou se tak stalo den poté, co byly na internetu zprovozněny webové stránky www.stopnasili.cz.
 
Tramvaj, vezoucí siluety Tichých svědkyň akademického malíře Zdeňka Prokopa, připomněla Pražanům, že problémem partnerského násilí jsou i v jeho důsledku desítky zbytečně zabitých žen. Jen za deset měsíců letošního roku už totiž zahynulo jenom v Praze rukou nejbližších partnerů dvanáct žen!
 
Organizátor akce – Centrum pro týrané a osamělé ženy Rosa – letos poprvé v České republice neoslovil pouze ženy, které jsou oběťmi násilí. Svou působnost chce totiž rozšířit i na ty, kteří mohou výrazně přispět k tomu, aby výskyt partnerského násilí měl sestupnou tendenci. Konkrétně na mladé lidi vstupující do prvních partnerských vztahů, táty a mámy, kteří svojí výchovou rozhodují o tom, zda z jejich dětí vyrostou lidé, kteří zvolí násilí, ale i samotné děti, které si někdy nevědí rady s konflikty v rodině.

Nově zprovozněný specializovaný web je určen podle jednotlivých sekcí pro děti, teenagery, dospělé a pro odbornou veřejnost.  Součástí webové stránky www.stopnasili.cz je i internetová poradna pro děti, které mají problémy s násilím svých rodičů.
 
Tiché svědkyně (Silent Witness)
K celosvětové akci Tiché svědkyně (= „tiché“ symboly zabitých žen), která v České republice odstartovala na parlamentní půdě v roce 2003, se už připojilo 21 zemí. Jejím smyslem je ve spolupráci se zákonodárci a s veřejností dosáhnout toho, aby do roku 2010 už žádná žena v důsledku domácího násilí neumírala.

„V České republice totiž dosud neexistuje žádný akční plán proti násilí na ženách. Naše stávající zákony jsou nedostatečné,“ řekla v rozhovoru pro Ženu-in Zdena Prokopová z Centra pro týrané a osamělé ženy Rosa. „Projekt Tiché svědkyně má nejen varovat před tragickými konci neřešeného domácího násilí, ale i apelovat, aby nedocházelo ke zbytečným vraždám žen, matek a dcer.“

Každá třetí žena zažívá domácí násilí. Každé deváté dítě z deseti je svědkem násilí mezi rodiči. V případě násilí nestačí jen řešit jeho následky, ale zaměřit se na prevenci násilí v rodině i ve školách.

Domácí násilí stojí miliardy!

Násilí mezi partnery ničí nejen život rodiny, ohrožují výchovu dětí, ale představují i výraznou zátěž pro státní rozpočet a společnost. Ve světě, ale i u nás doma jde o miliardy. Podle studie Centra pro kontrolu a prevenci chorob vydané v USA ve spolupráci s Národním centrem pro prevenci a kontrolu zranění ekonomické dopady násilí na ženách představují ročně asi 5,8 miliardy dolarů. Tato částka zahrnuje přímé náklady na ošetření a léčení obětí domácího násilí a nepřímé náklady spojené se ztrátou produktivity dotčených osob.

„Podle studie zhruba 90 % z uvedených nákladů kryjí následky fyzického napadení. V USA byly zdravotnické náklady na znásilněné či zabité ženy za rok dvaapůlkrát vyšší než na ženy, které bité nebyly. Obdobné je to i v Evropě, včetně České republiky. U nás zatím neexistuje studie přesně zkoumající ekonomické dopady násilí v rodině. Podle neoficiálních odhadů se rovněž počítají na miliardy – ovšem korun,“ říká Jiří Vavroň, představitel Rosy. „Řádově se ročně může jednat rovněž o miliardy. Některé odhady hovoří až o pěti miliardách.“

Zkušenosti s nějakou formou násilí (fyzické, sexuální či psychické) má v české populaci, podle poradenského centra Rosa, totiž až třetina žen.

Máte zkušenost s domácím násilím? Udeřil vás někdy manžel? Byly někdy svědky nějakého výstupu i vaše děti? Nepouští vás za kamarádkami, kontroluje vám mobil, přiděluje vám peníze?

Hlasujte v anketě na hlavní straně!

Reklama