Dnes se to město jmenuje Rudná a najdete ho kousek od Prahy. Dřív tu ale místo něj byly dvě obce, jedna s názvem Dušníky. A právě tady stojí na kopečku pseudorománský kostel sv. Jiří.

Kostel vypadá zajímavě, ale ještě zajímavější (a tajemnější) je kopec pod ním. Pravidelný útvar se jmenuje Homole, a taky tak vypadá. Všude kolem něj je rovina, což není moc vidět, protože je hodně zarostlý. Na této dobové fotografii je to ale jasné.

dus

Takhle to vypadalo... Jediná kresba, která zachycuje stav barokního kostela těsně před zbořením Zdroj: kniha Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2

Homole, které se říká také „malý Říp“, není přírodní útvar, ostatně do okolní rovné krajiny vůbec nezapadá. A určitě nebyla postavena jako podstavec pod kostel, protože tu stojí mnohem déle. Je to tedy nějaká dávná mohyla?

Literatura o ní moc nepíše, není tedy divu, že se stala předmětem mnoha dohadů. Podle nich mohla být homole postavena po bitvě u nedaleké Loděnice v roce 1179, v níž kníže Soběslav porazil v boji knížete Bedřicha. Kronikář Dalimil napsal, že Homole byla postavená na paměť této bitvy, kronikář Hájek si myslel, že v mohyle je zasypán zajatý hrdina nepřátelského vojska i s koněm.

dus

A takhle vypadá dnes...

Podle historiků je to však nesmysl. Homole jsou mnohem starší, Slované je budovali v 7. - 11. století a koncem 12. století už se nestavěly. Bývaly budovány na tzv. domech mrtvých, kde stával kamenný věnec nebo jádro, na něž byl navýšený pahorek. Mohyly stávaly v posvátném háji a zapalovaly se na nich ohně - těmto slavnostem se říkalo „zadušnice“, asi v 10. století se pak začaly slavit křesťanské dušičky. Nepřipadá vám, že slovo „zadušnice“ má jakousi podobu se slovem Dušníky?

dus

Než vyjdete schody ke kostelu, můžete vidět sochu Ježíše Krista

Mohyla tedy mohla souviset s pohanstvím, tím spíš, že už dříve tady stávaly jiné kostely, vždy zasvěcené sv. Jiří, symbolu vítězství křesťanství nad starou vírou. Už první románská rotunda mohla znamenat pokřešťanštění keltského místa. A co tu stálo potom? Od 17. století barokní kostel, ale ten musel být stržen na konci 19. století, protože mu popraskaly zdi, zřejmě kvůli blízké železniční trati. Současný kostel se stavěl v letech 1908 - 1910, stojí na betonové desce. A zvenku na zdech už jsou také vidět praskliny.

dus

Na kostele jsou vidět velké praskliny

Když se stavěl nový kostel, byla Homole prozkoumána. A nenašlo se nic, jen bylo potvrzeno, že pahorek je umělý. Objevil se také okružní věnec z kamenů a dělníci vykopali koňskou lebku. Ta ale s kostelem sv. Jiří nesouvisela. O stáří homole tedy stále historici nemají důkaz. Můžeme si tak jen domýšlet, co se na tomto místě v minulosti odehrávalo.

dus

Na hodinách je letopočet, kdy byl kostel stavěn

A ještě jedna zajímavost na závěr: ke kostelu sv. Jiří vede 52 schodů. Znamená to číslo něco? Násobek magického čísla 13? Těžko říct...

dus

Až se do Dušníků půjdete podívat, zkuste si schody spočítat...

Zdroj: kniha V. Vokolek, J. Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2

Další zajímavosti v našem magazínu: