wa.jpg
Foto: Shutterstock

Voda je mocný, neustále se proměňující živel. Najdete ji ve formě zamrzlé hladiny, mocné ničící vlny nebo třeba jemného přílivu. Ustavičně se vyvíjí a mění svou pomyslnou tvář, podobně jako lidé narození pod jejím vlivem. Pro tyto jedince bývá charakteristická vysoká citlivost, nadprůměrná hloubka prožívání, silná emocionalita a skvěle vyvinutá intuice. Jejich nastavení způsobuje, že si věci berou k srdci často víc, než je zdrávo. Jejich emocionální svět může být někdy kvůli jejich psychickému propojení s ostatními zdrcující. Dokážou se do druhého vcítit a naladit se na jeho rozpoložení, což občas vede ke zvláštním stavům, kdy nejsou schopni s jistotou určit, které pocity jsou jejich vlastní a co patří jinému. Vodní lidé neúnavně chrání ty, které mají rádi.

Rodina a přátelé jsou pro ně nesmírně důležití, což je zřejmé z každého jejich kroku. Bývají velmi empatičtí a někdy až přehnaně pečující. Rak dokáže intuitivně vystihnout, co cítíte, Štír k vám bude ohledně vašich pocitů velmi upřímný a Ryby budou tyto pocity prožívat spolu s vámi, často s upřímnými slzami v očích.

Vodní znamení obecně touží navazovat vztahy s ostatními. Prahnou po hloubce a propojení duší – nejde o znamení zvěrokruhu, která by udržovala přátelství založená na povrchnosti či účelu. Od druhého očekávají upřímnost a důvěru, díky kterým mají možnost spatřit alespoň část jeho duše. Není divu, že se často ocitají na složitých křižovatkách partnerských vztahů, někdy bývají až posedlí hledáním správného partnera. Mají velké srdce a občas i nereálná očekávání.

Jde-li o kompatibilitu s ostatními znameními, zpravidla jim to nejlépe funguje s těmi zemskými: vzpomeňte si, jak voda vyživuje zemskou půdu. A země naopak dává vodě smysl. Mezi těmito prvky existuje přirozená synergie. Zemi a vodě obecně nevadí trávit večery doma; vařit, péct, pečovat a trávit čas spolu. Navzdory svým rozdílům se od sebe tyto dva živly mají co učit, což vytváří kosmicky sladěnou směs energií.

RAK (22. 6. - 22. 7.)

  • nejlepší vlastnosti: loajalita, intuitivnost, potřeba ochraňovat a pečovat, vnímavost, soucitnost, laskavost, kreativita
  • nejhorší vlastnosti: náladovost, sebelítost, přecitlivělost, strach, sklon k sentimentalitě, lpění na minulosti, chamtivost

Raci jsou citově založení a velmi vnímaví, často ale silně ovládaní svými měnícími se pocity. V nitru skrývají ohromnou sílu a moc nejhlubšího oceánu, na druhé straně i bezbrannost a zranitelnost kraba zapomenutého na osiřelém pobřeží. Mívají potřebu neustále o někoho pečovat, bývají pozornými rodiči, laskavými učiteli a empatickými terapeuty. Vynikají silným ochranářským pudem, bezpečí pro ně hraje důležitou roli, stejně jako pevně semknutá rodina. Na druhé straně inklinují Raci k sentimentalitě a lpění na minulosti. Někdy jsou až přehnaně horliví se sklony k chamtivosti, rádi střádají a hromadí. Jejich povaha je složitá a plná zdánlivých paradoxů. Mají vynikající intuici a bujnou fantazii, díky tomu často nacházejí uplatnění v uměleckých oblastech.

ŠTÍR (24. 10. - 22. 11.)

  • nejlepší vlastnosti: vášnivost, statečnost, maximální nasazení, silná vůle, vytrvalost, intuitivnost, pravdivost
  • nejhorší vlastnosti: žárlivost, sobectví, sklon k agresivitě a manipulaci, problém odpustit druhému, přehnaná soupeřivost

Štíři patří k velmi vášnivým znamením. Ať dělají cokoli, je to vždy s maximálním nasazením. Polovičatost nesnášejí a raději zajdou až do krajnosti, aby to či ono zvládli podle svých představ, než by záležitost vypustili a nedokončili. Jsou to tvorové moci, vůle a extrémů. S oblibou zkoumají život na hlubší citové úrovni, pídí se po pravdě a širším poznání. Jsou citliví na podvědomé signály a z druhého vždy dostanou, co chtějí. K sobě naopak pustí jen málokoho, obvykle se nesvěřují a nenechávají ostatní nahlížet do svého nitra. Znamení Štíra se pojí s kořeny sexuálních pudů, proto vládnou mocnými a žhavými vášněmi a city; ty však mnohdy vedou k sobectví a žárlivosti. Jsou mimořádně vytrvalí, soupeřiví a velmi neradi prohrávají. Na dávné křivdy zapomínají jen sotva, a také díky tomu bývají velmi nevyzpytatelní.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

  • nejlepší vlastnosti: štědrost, soucitnost, vnímavost, odpuštění, kreativita, představivost, trpělivost, laskavost, léčitelské schopnosti
  • nejhorší vlastnosti: náladovost, naivita, lenost, nesoustředěnost, uzavírání se do sebe, rozdvojenost osobnosti, sklon k závislostem

Od přírody citlivé Ryby neustále vstřebávají dojmy z okolního prostředí. Bývají soucitné a empatické, proto je pro ně někdy složité žít a fungovat v mnohdy bolestivé realitě. Mívají pak sklon uzavírat se do sebe a dlouho jen tiše proplouvat svou vnitřní krajinou, kde hledají únik. Z toho důvodu inklinují právě Ryby k nejrůznějším závislostem. Kvůli své soucitné povaze samy leckdy nemají přesně vymezené hranice a často se tak ujímají potřeb a problémů druhých. Jejich prožívání bývá ale nestálé, putují od období zatvrzelosti a uzavřenosti až k mimořádné empatii a extrémní trpělivosti. Dokážou překvapit i jistým stupněm agresivity, jsou-li vyprovokovány. Díky napojení, intuici a citlivosti mohou vyniknout v léčitelství, díky bujné fantazii zase v nejrůznějších kreativních oborech.
 
Čtěte také:

Zdroj: kniha Magická hra čísel a hvězd, Saffi Crawfordová a Geraldine Sullivanová, yourtango.com/canceryourtango.com/scorpioyourtango.com/pisces