V rámci mezinárodního projektu spolupráce For Women In Science (Pro ženy ve vědě) vzniká v České republice stipendium L´ORÉAL Česká republika pro ženy vědě s podporou České komise pro UNESCO a Akademie věd ČR.  Jde o projekt s konkrétním vyjádřením a závazkem společnosti L´ORÉAL prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a podílet se na vytváření nových vědeckých profesionálních drah žen po celém světě.
V roce 2006 budou udělena nejvýše tři stipendia - každé ve výši Kč 180 000,- (nebo ekvivalent v EUR) českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých a/nebo materiálních věd, věkový limit je 35 let. Cílem stipendia je finančně pomoci vědeckým pracovnicím realizovat nadějný vědecký výzkum. Způsob využití stipendia je plně v kompetenci příjemkyň.

Uzávěrka přihlášek je do 31.10.2006

Žádosti musí být odevzdány do sekretariátu České komise pro UNESCO.
Vybrané příjemkyně stipendium obdrží na slavnostním veřejném udělování stipendií v lednu 2007.

Společnost L'ORÉAL (zal. 1907) je předním světovým výrobcem kosmetiky; ve vědeckém výzkumu společnosti pracuje téměř 2 900 osob; ženy představují 55% celkového počtu vědeckých pracovních sil. Účast žen na vědeckém výzkumu považuje společnost L'ORÉAL Česká republika za klíčový faktor ekonomického, sociálního a kulturního pokroku.

Žádosti o stipendia bude hodnotit komise, jejíž předsedkyní je prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. z Fyziologického ústavu AV ČR a v letech 2001-2005 předsedkyně AV ČR, členové jsou např. vedoucí tajemník České komise pro UNESCO JUDr. Karel Komárek, místopředsedové AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. a Ing. Pavel Vlasák, DrSc. a generální ředitel L´Oréal Česká republika Jean-Charles Bondy.

Tisková zpráva

Reklama