hap.jpg
Foto: Shutterstock

Štěstí je kombinací více faktorů, z nichž nejdůležitější roli hraje genetika (50 %). Momentální životní situace ovlivňuje dlouhodobý pocit štěstí asi z 10 % a zbývajících 40 % máme zcela ve svých rukou my. Alespoň tak to tvrdí experimentální psycholožka Sonja Lyubomirsky z kalifornské univerzity, která se se svým týmem otázkou štěstí dlouhodobě zabývá. První dva faktory příliš ovlivnit nelze, ale nad třetím máte naprostou kontrolu. Jinými slovy – svůj životní pocit můžete docela dobře regulovat a začít lze prakticky okamžitě. Sonja Lyubomirsky vytvořila 7 rituálů štěstí, jejichž účinnost je vědecky podložena.

1. Najděte si čas na pravidelné cvičení

To, že fyzická aktivita prospívá tělu i duši, není nic nového. Během tohoto procesu se do mozku uvolňují známé endorfiny, tzv. hormony štěstí. Mimoto zpracovává tělo během cvičení také nadměrný kortizol, stresový hormon, kterým organismus reaguje na přílišné psychické vypětí. Proto se po cvičení cítíte lépe než před ním, přestože vás třeba bolí svaly a vnímáte značnou fyzickou únavu. K tomu, abyste mohli využít těchto hormonálních výhod, stačí 20 až 30 minut soustředěného cvičení denně. Ideální je kombinovat více aktivit, abyste se nezačali nudit a svou cvičební rutinu si užívali.  

2. Trénujte pocit vděčnosti

Životní pokora je stav, který můžete – ale nemusíte – přirozeně cítit. V každém případě je ale dobré vědomě si jej pěstovat. Naučit se každodenně projevovat vděčnost za to, co máte, protože v dlouhodobějším horizontu vám to umožní trvale prožívat pozitivní emoce. V posledních letech řada studií prokázala souvislost mezi pocitem vděčnosti a nárůstem štěstí. Vděčnost samotná dává prostor budovat obecně lepší vztahy, vede ke zlepšení duševního a fyzického zdraví, snižuje agresivní chování a zvyšuje pravděpodobnost, že o sobě budete smýšlet pozitivně. To celkově dává velký potenciál být šťastný.

3. Osvojte si zdravou stravu

Věda potvrdila jasnou souvislost mezi stravou a duševním zdravím. Rostoucí dostupnost sladkých a vysoce průmyslově zpracovaných potravin je přinejmenším zčásti na vině zvýšeného výskytu duševních problémů. Tyto potraviny byly ve studiích označeny jako jedna z jasných příčin zvýšeného výskytu depresí, úzkostí a jiných duševních potíží. Zkuste si proto osvojit jednoduchý jídelníček s dostatkem kvalitních, průmyslově nezpracovaných potravin; strava pro vás nemá být omezující (rozhodně byste neměli trpět pocitem hladu); jde ale o kvalitu, která v konečném důsledku nahradí kvantitu. Mozek, jehož činnost je prokazatelně ovlivňována stravou, je třeba udržovat v kondici, protože je zásadní pro všechny tělesné procesy, včetně spánkového režimu a emocí. Kvalitní a vyváženou stravou přispějete k tomu, že budete méně náchylní na stres a s velkou pravděpodobností se vám vyhnou psychické potíže. Celkově budete emočně stálejší, a tedy šťastnější než lidé, kteří ve velkém množství konzumují nezdravé potraviny.  

4. Zvyšujte všímavost prostřednictvím meditace

V psychologii existuje poměrně mladý koncept zvaný mindfulness (všímavost), což je buddhistická myšlenka, hovořící o plném zaujetí přítomným okamžikem a spokojenosti s tím, jak se věci mají. Tento koncept pomáhá přijmout to, kým jste a co máte, a také navázat užší spojení s okolím. Každý z nás prožívá přirozený nesoulad mezi skutečným a ideálním já. Meditace všímavosti je nástroj, který dokáže uvolnit negativní emoce, co se uvnitř každého v souvislosti s tímto rozporem utvářejí, a pomáhá překlenout propast mezi realitou a ideálem. Díky tomu můžete být uvolněnější, klidnější, v konečném důsledku šťastnější.

5. Dopřávejte si pauzu od technologií

Je velmi důležité umět se pravidelně na nějakou dobu odpojit od technologií, které denně po mnoho hodin používáte. Neustálé soustředění na monitor počítače nebo displej mobilního telefonu narušuje spánkový režim a snižuje schopnost zaměřit svou pozornost na to, co je opravdu důležité. Osvojíte-li si pravidelné ignorování či vypínání těchto zařízení (například po příchodu z práce, po 18. hodině večer a o víkendech), strávíte výrazně méně času nesmyslným brouzdáním po internetu a budete mít možnost lépe se soustředit na vlastní cíle, práci a své blízké.

6. Udržujte pozitivní myšlenky

Pozitivní myšlení upevňuje zdraví, vytváří pohodu i pocit štěstí. Pozitivní myšlenky sice nejsou stálé, ale jejich četnost v průběhu času může prospět osobním vztahům a zvyšovat potenciál úspěchu. Výzkumy ukazují, že zatímco negativní emoce do určité míry zužují mentální činnost a omezují schopnosti, pozitivní emoce naopak myšlení rozšiřují a zvyšují možnost lepšího uplatnění. Výsledkem pozitivního myšlení je tedy celkově vyšší úspěšnost, lepší zdraví a intenzivněji prožívaný pocit štěstí.

7. Pomáhejte druhým

Uvádí se, že ti, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají druhým (například formou příspěvků na charitu nebo dobrovolnickou prací), prožívají více příjemných pocitů, sami sebe si váží a jsou silněji spjati se svou komunitou. Obecně bývají také úspěšnější v navazování a budování silných a trvalých vztahů, jsou optimističtější, vděčnější a v životě spokojenější. Pocit propojení s ostatními a investice do komunity, práce nebo projektu, pozitivní pohled na věc a vyjadřování vděčnosti úzce souvisí s celkovou pohodou a štěstím.

Čtěte také:

Zdroj: scientificamerican.comlivescience.comblog.deliveringhappiness.com