Před dvěma lety přišel do společnosti AXA Assistance CZ dopis od paní Chromíkové. Děkovala v něm za skvělou asistenční pomoc v okamžiku, kdy ji nejvíce v cizině potřebovala, a jako výraz díků přiložila pisatelka do obálky stokorunu - závdavek na vzájemný přípitek na dálku.

Co se stokorunou?
AXA Assistance CZ odpověděla, že jejím pracovníkům bylo potěšením operativně vyřešit vzniklý problém, peníze však nemohou přijmout. Přesto zmíněná stokoruna byla využita naprosto neobvyklým způsobem.
Protože zaměstnancům AXA Assistance CZ je blízká pomoc v nouzi, rozhodli se vybrat mezi sebou tolik peněz, aby mohli zakoupit asistenčního psa. Stokoruna se jako zázrakem změnila na bezmála 200 000 korun.

Pro koho?
Dlouho se diskutovalo o tom, jaký pes to má být a komu bude určen. Nakonec padlo rozhodnutí: Dostane ho dítě, které se může těžko pohybovat, a přesto nemá nárok na státní přípěvek poskytovaný na zakoupení psa.

Od počátku bylo jasné, že vyvoleným bude zlatý retrívr, charakteristický dobrou povahou, přátelským postojem k dětem i dospělým a ochotou pomáhat. A také bylo od počátku zcela samozřejmé, že čtyřnohý přítel, v tomto konkrétním případě vlastně přítelkyně, se bude jmenovat Axa.

Bude to Anežka
Vše ostatní pak bylo v rukách odborníků. Občanské sdružení „Pes pomůže“ vybralo šestiletou Anežku z Karviné, která trpí nevyléčitelnou nemocí - svalovou dystrofií s nedostatkem merosinu. Dívka vlivem vrozeného, mírně progresivního onemocnění svalů nechodí, nestojí, neleze, sice sedí, ale sama se neposadí ani nepoloží, špatně drží hlavičku. Po bytě se zatím dokáže sama pohybovat tzv. šoupáním po zadečku. Mimo domov je odkázána na mechanický invalidní vozík s doprovodem. Nemá totiž sílu sama točit koly. Pro toto tělesně postižené, ale mentálně velice šikovné a bystré děvče občanské sdružení „Pes pomůže“ dva roky cvičilo zlatého retrívra.

 

 

 

 

 

Výcvik jednoho takového psa stojí téměř 200 000 korun. Na rozdíl od výcviku vodících psů pro nevidomé se na něj nevztahuje žádný státní příspěvek. A to je právě důvod, proč se jej zaměstnanci AXA Assistance rozhodli zakoupit. Každý asistenční pes je připraven přesně na míru svému majiteli a jeho výcvik včetně předvýchovy trvá až dva roky. Stejně náročné je i předání psa klientovi, který se s ním musí naučit správně a důsledně pracovat. V tomto případě je to šestiletá Anežka z Dětmarovic u Karviné a všichni členové její domácnosti.

Čtyřnohý zázrak
Cílem sdružení je vychovávat psy, kteří se tělesně postiženým stanou nejenom kamarádem, ale i významným pomocníkem v běžných každodenních činnostech. Asistenční pes AXA na sebe převezme mnoho jednoduchých úkonů, které jsou pro vozíčkáře velmi namáhavé. Dokáže zvedat předměty z podlahy nebo je vybírat ze skříněk, otevírat dveře v úzké chodbě nebo svléknout ponožky, obsluhuje vypínače i přivolá výtah. V brašně na zádech nosí to, co člověk potřebuje, a umí ještě mnoho dalších věcí. Je také důvodem k vycházce, námětem pro rozhovor či impulsem k pohybu. Dokáže zvýšit prestiž dítěte v kolektivu a má nezastupitelnou roli při rehabilitaci, kdy pomáhá i od bolesti a svalových křečí. Prostě je to pes, na kterého je spolehnutí.

 

  

Občanské sdružení PES POMŮŽE vzniklo v únoru 2001 jako nezisková organizace, která má za cíl zajistit zvláštní potřeby lidí trpících postižením, které je v různé míře omezuje a neumožňuje jim žít plnohodnotným životem. Snažíme se pomoci v oblastech, které nejsou v současnosti zahrnuty ve vládních programech zdravotní a sociální péče nebo jsou v těchto programech hrazeny jenom částečně nebo vůbec. Naše působnost je celorepubliková. Nejvíce žadatelů o psy máme již několik let z regionu Moravy a Slezska.

S využitím tiskového materiálu.

Více informací zde.

Setkala jste se někdy s asistenčním psem? Přispěla jste na nějakého asistenčního psa? Myslíte si, že by psy pro handicapované měl hradit stát? Nebo pojišťovna? Nebo by si je handicapovaní měli platit sami?