Ministryně Džamila Stehlíková (SZ) se nechala, poprvé na nedávném sjezdu Strany zelených a podruhé v on-line rozhovoru na Novinkách.cz, slyšet, že by měla být započata diskuse o adopcích dětí homosexuálními páry. Mluvčí Gay a lesbické ligy (GLL) Slavomír Goga by takovou diskusi uvítal, na legislativní úpravu této záležitosti je však podle něj zatím brzy.
 
„Každé dítě má právo na rodičovskou lásku a péči,“ řekla Stehlíková. Podle jejích slov by adopce gay a lesbických párů mohly být povoleny asi za pět až deset let. Goga (GLL) je za tato slova ministryně, která jako první vládní činitelka tuto otázku bez obalu otevřela, rád. Podle něj by ale spolu s diskusí o adopcích měla být otevřena také situace gay a lesbických párů, jež vychovávají biologické dítě jednoho (jedné) z nich. „To by bylo dobré co nejdříve legislativně upravit, aby tyto děti získaly stejné postavení jako děti vychované heterosexuálními páry,“ řekl. Dodal ale, že na legislativní úpravu přímo adopcí není česká veřejnost zatím připravena.

Podle psycholožky Pechové jsou však obě otázky svým způsobem propojené. V České republice totiž podle jejích slov žije nezanedbatelný počet stejnopohlavních párů vychovávajících děti. Velké problémy jim mohou vznikat i absencí adopcí. „Pokud totiž biologická matka zemře, nebo se stane nezpůsobilou starat se o své dítě, její partnerka, ačkoli se podílela na výchově třeba i deset nebo patnáct let, nemá absolutně žádný právní nárok o adopci se ucházet. Vzdálená tetička má v takovém případě větší práva,“  upozornila Pechová.

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění, vypracovaného agenturou Research, se pro možnost adopcí homosexuálními páry vyslovuje 39 procent respondentů a respondentek. Ani v Poslanecké sněmovně a v Senátu by v současné době takový návrh neměl šanci na úspěch. I mnoho zákonodárců a zákonodárkyň, kteří hlasovali/y pro registrované partnerství, adopce zatím odmítá. Postoje se ale mohou změnit. „Třeba v Americe, která je na rozdíl od nás hodně konzervativní, bylo původně proti adopcím osmdesát procent občanů. Po pětileté odborné diskusi toto číslo kleslo na šedesát,“ řekla již před časem gitĚ psycholožka Pechová.

Podle jejích slov navíc existuje mnoho kvalitních studií, prokazujících, že není nezbytné, aby dítě vychovávali/y otec s matkou. „Odborné studie jednoznačně prokazují, že dítě, vyrůstající v péči dvou milujících rodičů, bez ohledu na jejich pohlaví, je na tom po psychické i vývojové stránce lépe, než dítě vychovávané osamělým rodičem,“ vysvětlila. Momentálně jsou adopce uzákoněny v Nizozemí, Belgii, Španělsku, Dánsku a Norsku. Nejednotná legislativa funguje ve čtyřech státech Velké Británie. Ve Francii adopce zatím nejsou ošetřeny legislativně, ale bezprecedentním soudním rozhodnutím.

Podle názoru Gogy z GLL jsou v současné době aktuální i další otázky týkající se gay a lesbických párů, které platný zákon o registrovaném partnerství neřeší. „Například společné jmění, finanční otázky včetně daňových či třeba otázky státního občanství či trvalého pobytu, když jeden z partnerů není českým státním příslušníkem,“ řekl gitĚ.

Autorka je interní redaktorkou gitY, www.ta-gita.cz

Reklama