Ochrana obětí domácího násilí je jednou z priorit ministryně pro lidská práva a menšiny Džamily Stehlíkové (SZ). Její Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů navrhuje do chystaného trestního řádu a zákonu o obětech řadu novinek.

Mezi hlavní patří například utajené azylové domy pro rozvedené ženy, které se potřebují na nějakou dobu skrýt před zuřícím expartnerem. Pokud tato novinka projde, splní se i závazek Evropské unii, který počítá s pěti lůžky pro děti a dospělé na 10 tisíc obyvatel.

Druhou novinkou je možnost oběti domácího násilí zažádat o vykázání svého trýznitele ze soudní síně ve chvíli, kdy se chystá vypovídat. „Chceme tak vytvořit podmínky umožňující, aby poškozené ženy mohly pravdivě vypovídat,“ řekla Stehlíková.

Novela trestního řádu počítá také s možností zákazu pachateli vyhledávat svoji oběť i svědky domácího násilí. Mohl by se pokoušet ovlivňovat je.

Reklama