Vzhledem k tomu, že některé výrobky Hellmann´s Česneková omáčka 250 ml byly opatřeny nesprávnou spodní etiketou s názvem CHILLI SAUCE odpovídajícím výrobku Hellmann´s Chilli omáčka 250 ml a nesprávným EAN kódem 8712100548628, UNILEVER ČR spol. s r.o. oznamuje stažení těchto výrobků z trhu. Důvodem stažení je nesprávné označení alergenů na výše zmíněné etiketě, které neodpovídá obsahu alergenů v česnekové omáčce. Hellmann´s Česneková omáčka obsahuje tyto alergeny: vejce, mléko, hořčice a celer.

Výrobky jsou kvalitativně v pořádku, ale opatřené nesprávnou etiketou CHILLI SAUCE s číslem šarže L513800D16 a doporučeným datem spotřeby 11.7.2016. Tyto výrobky obsahují bílou česnekovou omáčku. Chilli omáčka je běžně dobře rozpoznatelná podle červené barvy.

saue

Spotřebitele, kteří si zakoupili tyto výrobky, žádáme, aby kontaktovali infolinku na čísle 844 222 844 nebo přes e-mail: infolinka@unilever.com.

Jakékoliv další výrobky značky Hellmann´s včetně ostatních šarží Hellmann's Česneková omáčka 250 ml nejsou stahováním nijak dotčeny. Kvalita našich výrobků a jejich plný soulad s právními předpisy je prioritou pro společnost Unilever, což je důvodem, proč se společnost rozhodla stáhnout uvedenou část šarže z trhu.

Reklama