Náš nejstarší pražský most přežil nedávné katastrofální povodně.
Celý národ se o něj obával, ale s trochou štěstí a s použitím vyspělé techniky se podařilo most zachránit. Odborníci totiž tvrdí, že měl Karlův most namále a bez odstraňování naplavených klád mohlo dojít k vážnému narušení pilířů.

 

Nebylo by to poprvé, co povodeň tento most, postavený po roce 1357 na pokyn Karla IV. jeho dvorním stavitelem  Petrem Parléřem, jako náhradu za most Juditin, poznamenala.

Již několikrát v historii byl tento překrásný most opravován, po škodách, které způsobila rozvodněná Vltava.

Nadneseně se říká, že odolal náporu vody kvůli vejcím, které byly k jeho stavbě použity.

 

 

Most byl stavěn za pomoci astrologů

 

Karel IV. se rozhodl vystavět nový most přes řeku právě 9. července 1357 v 5 hodin 31minut. Nazval ho mostem Kamenným později Pražským a v pečlivě zvolenou chvíli položil král základní kámen mostu, který byl do té doby nahrazen pouze mostem dřevěným. Datum, i s přesným určením času, bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, což byl podle astrologů pro takový počin nejvhodnější a nejšťastnější okamžik roku.

 

Zřejmě to byl čas správně zvolený.

Karlův most je jednou z nejkrásnějších Pražských památek a od jeho gotické Staroměstské věže až po věž Malostranskou se po délce 520 metrů prochází téměř bez přestání houfy lidí. Spojuje půvabně Staré město a Malou stranu a je zdoben velikým počtem soch, ze kterých jsme pro vás jednu vybrali. Jedná se o sochu Jana Nepomuckého, která má na podstavci bronzové desky. Na ty si touží sáhnout každý turista, a tak jsou na nich nablýskaná a osahaná místa.

 

Socha Jana Nepomuckého, který byl kdysi z mostu svržen do řeky

 

Tuto sochu snadno od ostatních rozeznáte.
Svatý Jan Nepomucký má kolem hlavy svatozář z pěti hvězd a je nejstarší sochou na mostě.

Jan Nepomucký je jako světec uctíván po celém světě a do jeho rodiště Nepomuka přicházejí ročně, zejména ve výročí Janovy tragické smrti, stovky návštěvníků včetně významných církevních a veřejných osobností.

 

Proč byl Jan Nepomucký mučet a zabit?

Historické prameny se příliš neshodují,  v jedněch se tvrdí, že Jan kritizoval krále Václava IV., ve druhých, že mu odmítl prozradit zpověď jeho ženy.
V každém případě byl umučen, dokonce král se aktivně podílel na jeho mučení a pálil ho pochodněmi. Když se chtěl zbavit jeho těla, bylo toto svrženo z Karlova mostu právě v místě, kde dnes stojí jeho socha.

  

Pověst o Bílé paní

 

Při stavbě mostu uzavřel jeho stavitel smlouvu s ďáblem.

Stavba se zdržela a jen s ďáblovou pomocí byla dokončena včas a ke spokojenosti krále.

Ďábel si však na staviteli vymínil duši toho, kdo jako první na hotový most vkročí. Stavitel si vymyslel léčku s kohoutem, kterého chtěl nastrčit jako prvního „chodce“ na novém mostě, ale ďábel tuto léčku prohlédl.
Zašel za stavitelovou ženou a našeptal jí, že její muž měl úraz a potřebuje pomoc. Zoufalá ženština vyběhla za svým mužem a na most došlápla jako první. Po pár krocích zmizela a krátce nato se na mostě začala objevovat zoufale naříkající bílá postava, které se všichni báli…

  

Karlův most byl až do 20. století především důležitou komunikací, po níž se pohybovali lidé a poníž bylo transportováno zboží z jednoho břehu řeky na druhý.

Dnes se jedná o překrásný historický most s třiceti sochami a sousošími, která jsou díly významných barokních umělců a byla sem instalována v letech 1683-1714. Jejich originály jsou v Národním muzeu a Národní galerii.

 

Na Karlův most je jedinečný pohled z mnoha míst v Praze.
Ale nejbližším z nich je výhled z Lávky, od sochy Bedřicha Smetany. Zde vidíte důstojný most s jeho pevnými pilířy, a jako pozadí vám slouží úctyhodný pohled na Pražský hrad.

 

Toto spojení vytváří bezpochyby jeden z nejkrásnějších pražských výhledů do historie.

 

 

 

 

                  
Reklama