Děti dnes vedeme k tomu, aby si samy zvolily profesi, která je zajímá. Ovšem i když  úspěšně vykonají přijímací zkoušky na střední školu a zvládnou všechny čtyři ročníky, vstoupit na trh práce bez maturity nemohou…

maturita„Vzdělávací systém je zcela nepropustný a postavený na hlavu! Blokuje cestu na trh práce.“, říká matka Karolíny, VŠ vzdělaná žena, která se odborným školstvím pracovně zabývala, takže její názor není podjatý.

„Dcera nezvládla didaktické testy z češtiny a matematiky, a proto nemá šanci získat licenci pro práci kosmetičky. Jednalo se o třetí pokus, takže nezbývá, než opakovat čtvrtý ročník. Přitom Karolína je šikovná kosmetička, ovládá chemii, materiály a všechny ostatní znalosti nutné pro tuto práci. Navíc je velmi zdatná sociálně, má úžasný zákaznický přístup ke klientkám!

Proč má skládat zdravotní sestra, masérka, či kosmetička maturitu z matematiky, když znalosti této úrovně nikdy nepoužije? Jak může být vedle sebe postavena gymnazistka, která tento předmět studuje čtyři roky každý den, protože půjde na VŠ a holka ze zdrávky, která má matiku jednou za týden?“ dodává.

Požádali jsme o vyjádření odborníka...

Problémem se intenzivně zabývá Ing. Bohumila Janyš, dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu odborného školství (dnes NÚV) a rektor VŠ, působící mnoho let ve funkci poradce, mj. Ministerstva školství:

Studentka složila všechny zkoušky z odborných předmětů. Prokázala tedy v plném rozsahu, že je připravena vykonávat profesní činnosti podle požadavků uvedených v profilu absolventa. Měla by tedy mít nárok vykonávat činnosti kosmetičky. Zároveň úspěšně zvládla i všechny požadavky VV předmětů ve větším rozsahu a s vyšší náročnosti, než žáci učebních oborů a měla by získat střední stupeň vzdělání stejně, jako vyučení.

Bohužel podle školského zákona neúspěšní maturanti nemají uznanou žádnou kvalifikaci, pouze základní vzdělání. Problém by vyřešila novelizace zákona o uznávání kvalifikací. O to se pokouším už velmi dlouho a zatím neúspěšně. Nicméně věřím, že se přiblížíme evropskému pojetí. Napovídají tomu ohlasy z MŠMT a situace na pracovním trhu, kde chybí středně odborně kvalifikované kádry, kterých až 10 000 posíláme na úřady práce nebo vykonávat nekvalifikované pracovní činnosti jen proto, že nesložili maturitu např. z němčiny.“

Jiřík ze Zlatovlásky to měl jednodušší....

O vyjádření jsem požádala i Ing. Jiřího Strádala, experta na kariérové poradenství a spisovatel - opět nezklamal a téma odlehčil:

„Když Jiřík ze Zlatovlásky splnil veškeré královy úkoly (prošel všemi ročníky střední školy), musel ještě Zlatovlásku rozpoznat mezi 12 zahalenými princeznami, a kdyby mu nenapověděla moucha, byl by v háji. Jenže u maturity žádná moucha není.“

Co si o systému státních maturit myslíte vy? Setkáváte se ve svém okolí s podobným problémem, jaký musí řešit Matka Karolíny?

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také:

Reklama