shutterstock-759308722.jpg
Foto: Shutterstock

Dotazníkového šetření se zúčastnilo na 350 onkologických pacientů. Mezi nejčastěji zmiňované dopady, zejména v důsledku změněného režimu v nemocnicích i ambulancích, patřila dostupnost běžné zdravotní péče (např. léčba, rehabilitace, psychiatrická a psychologická péče, zubní ošetření, a jiné) a u nezanedbatelné části dotázaných patřily mezi dopady i psychické obtíže, krize, úzkost z omezeného kontaktu či nejistota. Nicméně je důležité zmínit, že podle výsledků šetření u většiny respondentů onkologická léčba odsunuta nebyla.

„Data z naší sondy naznačují, že ačkoli jsme všichni zažili bezprecedentní situaci, akutní onkologická péče byla poskytována bez dramatických výpadků. Většina dotázaných uvedla, že léčba proběhla, jak měla. To ale neznamená, že jednotliví pacienti nemohli pociťovat stres a nejistotu, zejména v počátečních týdnech omezování běžné péče ve zdravotnických zařízení,“ říká Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů (HOP) a dodává: „Pacienti se leckdy nemohli dovolat, nevěděli, zda jejich léčba bude pokračovat podle plánu, prodloužily se lhůty kontrol apod. Ukazuje se ale, že dobře nastavená, z obou stran aktivní a včasná komunikace mezi pacienty a zdravotníky se jeví jako klíčová. Věřím, že pokud nás čeká v budoucnu podobná situace, budeme již připraveni lépe.“

Rakovina je větší strašák

Výsledky také ukazují, že více než polovina dotázaných se bojí víc onkologické choroby, než onemocnění COVID-19. Rovněž polovina respondentů uvedla, že se obává zhoršení své nemoci v případě, že by jejich kontroly či léčba byly posunuty. Vysoké obavy z možného zhoršení stavu v důsledku posunu kontroly či léčby se naštěstí u 41 % respondentů nenaplnily a jejich léčba/kontrola proběhla, jak měla. Ve 41 % však k nějakým změnám v léčbě/kontrole došlo: lékař jim kontrolu/léčbu posunul (u 17 % na konkrétní termín, u 13 % byla léčba/kontrola odsunuta na neurčito a další desetina se k odsunu rozhodla po vzájemné dohodě s lékařem).

Naopak pacienti v dlouhodobé léčbě se s touto situací vyrovnávají snáze. „Kdo je víc než my zvyklý na to, že jeho imunita je neustále oslabena, takže považujeme za samozřejmost dodržovat hygienu, v době chřipek se vyhýbat davům a hromadným prostředkům. Pokud máme zvýšenou teplotu nebo jiný zdravotní problém, spojíme se s ambulancí a necháme se automaticky přeobjednat. Pro nás je přínosem, že roušky ve veřejných prostorech zatím nosí „zdravá“ populace a my můžeme být víc klidní. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsem žádné omezení nezaznamenal a léčba ve FN Hradec Králové probíhá dle plánu,“ popsal Petr Hylena, který se akutně léčí.

HOP nyní apeluje na onkologické pacienty, ale i na ty, kteří pociťují jakékoli varovné příznaky, aby neodkládali návštěvu lékaře, vyšetření nebo „jen“ prevenci. „Budeme rádi za další informace a komentáře a vyzýváme pacienty, aby nám své zkušenosti s léčbou předávali i nadále po skončení dotazníkového šetření,“ zdůraznila Ivana Plechatá.
 
Veškeré kontakty pacienti najdou na www.hlaspacientek.cz. 

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) navazuje na působení Hlasu pacientek s rakovinou prsu. Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu,o.p.s.,  Amelie, z.s., Onko Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České Ilco, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč diagnózami.

Reklama