V souvislosti s pneumokokovou infekcí se hovoří většinou o dětech. Jak jsou na tom senioři? Patří při nákaze také do ohrožené skupiny?
Senioři jsou významně ohroženi pneumokokovými infekcemi s ohledem na celou řadu faktorů. Vyšší věk přináší kromě řady přidružených chronických nemocí, které zvyšují riziko infekcí, rovněž sníženou obranyschopnost danou přirozeným poklesem imunity.
Se.jpg
Foto: Shutterstock

V jakém věku se mají ideálně nechat naočkovat?
U zdravých seniorů je vhodným věkem pro očkování 65 let. U některých závažných onemocnění, po transplantacích, u poruch imunitního systému, poruše nebo chybění sleziny je očkování doporučeno a hrazeno bez ohledu na věk. Rovněž tak v případech prodělání invazivní infekce v minulosti, což se týká nejen pneumokoků, ale i meningokoků, které se podobně v organismu brání likvidaci mohutným polysacharidovým pouzdrem.

V poslední době se stále jen mluví o vakcíně proti onemocnění Covid-19. Ale je nutné nezapomínat ani na očkování proti pneumokokům, souhlasíte?
Pneumokoky se dobře šíří na poškozených sliznicích dýchacích cest, čímž mohou typicky ohrozit, a to nejen seniora, těžkým zápalem plic. Předpokladem bývá typicky chřipka, ale může to být třeba i Covid-19. Paradoxně až onemocnění Covid-19 díky své agresivitě a vysoké mortalitě přivedlo řadu lidí k zájmu o očkování. Po letech marných snah se zvýšila minimální proočkovanost Čechů proti sezonní chřipce a doufejme, že to bude platit i pro pneumokokové vakcíny.

Myslíte si, že to nyní kvůli pandemii senioři podceňují nebo si myslí, že jim stačí pro jejich ochranu vakcína proti Covid-19?
Nemyslím si to. Míra umírání na Covid-19 je tak obrovská, že snad i část „nevěřících“ to již pochopila. Přesto však, pokud by k tomu došlo, mají senioři své příbuzné a pečovatele, kteří by jim mohli a měli pomoci se v této problematice zorientovat a doplnit si očkování, která jsou pro ně relevantní.

Jaké riziko představují pneumokoková onemocnění pro seniory?
Riziko infekce je podobné jako u malých dětí a batolat, avšak s výrazně horší prognózou. Vzhledem ke svým přidruženým infekcím srdce, cév, ledvin, plic, diabetu či onkologickým diagnózám a jejich léčbě mají 60c323745985860c1ece729f5bobrazek.pnginfekce u seniorů komplikovaný průběh. Je prokázáno, že i po prodělaném zápalu plic je dále zvýšené riziko úmrtí seniorů na další podobnou infekci v krátkodobém časovém horizontu. Navíc infekce u seniorů probíhají často atypicky, což znesnadňuje jejich diagnostiku a zhoršuje možnosti léčby.
Statistické ukazatele se zásadně jeví nedůležité, pokud se nás nedotýkají osobně. Navzdory možnostem intenzivní péče minimálně třetina nemocných seniorů se závažnými invazivními pneumokokovými infekcemi zemře a jejich podíl se zvyšuje s věkem. To je asi nejzávažnější důsledek.

Jak se vlastně onemocnění způsobená pneumokoky léčí?
Pesimismus průběhu infekcí zmírňuje fakt, že v naší zemi jsou naštěstí pneumokoky dobře citlivé k běžně používané antibiotické léčbě penicilinové řady. Nezřídka však dochází k jejích selhání při jejich nedostatečné dávce či pozdnímu nasazení kvůli obtížné diagnostice infekce. Problémem léčby se však mohou stát již zmiňované přidružené diagnózy nemocného, které se dekompenzují a přinášejí další komplikace, které nejsou zvladatelné vždy.

Je jedinou prevencí vakcína?
Vakcinace proti pneumokokům je nejúčinnější prevencí těchto infekcí. Pro zvýšení efektivity je však vhodné se rovněž každoročně očkovat proti chřipce. Vakcíny nechrání před každou infekcí, ale významně snižují riziko závažného průběhu, hospitalizace, komplikací a v neposlední řadě i úmrtí. Souvisejícím předpokladem je zdravotní péče ve smyslu důsledné léčby přidružených nemocí. Důležitý v každém věku je zdravý životní styl, pokud je to možné, přiměřený pohyb, duševní hygiena a pozitivní myšlení. Senioři jsou v dnešní době navzdory tomu, kolik se tomu věnuje mediálnímu prostoru, často reálně na okraji zájmu jako zatěžující faktor konzumního života společnosti. Možná snad paradoxně covidová pandemie připomněla nejen křehkost, ale i izolovanost naší stárnoucí populace. Zdali jsme poučitelní, poznáme nejen na přístupu k vakcinaci.

Hradí seniorům pneumokokovou vakcínu jejich zdravotní pojišťovna?
Pneumokoková vakcína je hrazena jednak seniorům nad 65 let, ale rovněž i zmiňovaným rizikovým nemocným bez ohledu na věk. Navzdory tomu, jak je významnou prevencí a že je „zdarma“, je smutné, jak malé procento seniorů je reálně naočkováno správně a včas.

Proč není radno podceňovat pneumokoky
Jednou z bakterií ohrožujících seniory je pneumokok (Streptococcus pneumoniae), který běžně osidluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích. Přenáší se zejména vzdušnou cestou, především kašlem a kýcháním. Sliznice dýchacích cest je u zdravého člověka velmi účinnou ochrannou bariérou. Pokud ale dojde ke snížení obranyschopnosti organismu člověka, pneumokok se může rozšířit dále do těla a vyvolat závažná onemocnění, jako jsou třeba zápal plic, otrava krve či zánět mozkových blan. Pneumokokem se můžeme nakazit i od na první pohled zdravého člověka, tzv. nosiče, kterému pneumokok nemusí působit žádné zdravotní obtíže. V nosohltanu lze tuto bakterii běžně nalézt až u 60 % kojenců a u školních dětí a mladistvých se toto číslo pohybuje v rozmezí od 20 do 90 %, což z nich tak zároveň činí nejčastější přenašeče. Pneumokoková onemocnění nelze brát na lehkou váhu v jakémkoli věku, ale zejména u seniorů mohou v horších případech představovat až smrtelné nebezpečí.

Účinnou ochranou je očkování
Riziko pneumokokových infekcí narůstá v podzimním a zimním období, kdy je zvýšený výskyt akutních respiračních onemocnění a chřipek. Vlivem nachlazení, virózy nebo i díky nebezpečné chřipce je naše tělo oslabeno. Účinnou ochranou proti nim je očkování.

Ve věku nad 65 let mají všichni pojištěnci v ČR nárok na hrazené očkování jak proti chřipce, tak proti pneumokokovým infekcím. Vedle toho mají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění také zákonem určené rizikové skupiny bez věkového omezení.

Reklama