Dnes byla ve vídeňském kulturním areálu MuseumsQuartier zahájena nová umělecká instalace s názvem „Sešitá pohovka“. Tento mezinárodní projekt, za nímž stojí slovenská nevládní organizace PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia), vyzývá polarizovanou společnost k opětovnému dialogu netradičním způsobem. Rozřezala vybrané pohovky na polovinu, aby následně spojila dva odlišné kusy dohromady a jejich skutečné majitele vyzvala k vzájemné diskusi na nové sešité pohovce. Výstavu doprovází unikátní online film a výzva k podepsání slibu.

pavla2.jpg

Celému projektu Sešitá pohovka předcházela výzva cílená na širokou veřejnost k darování pohovky. Na jejím základě bylo vybráno několik lidí z různých prostředí a s odlišnými názory na klíčová témata, jako je uprchlická krize, náboženská příslušnost nebo třeba feminismus. Jejich vlastní sedačky byly rozřezány na půl, aby byly následně dva odlišné kusy spojeny dohromady v unikátní instalaci. Vybraní aktéři byli zároveň přizváni na „novou“ sešitou pohovku ke společnému dialogu o konkrétních tématech. Z reálných rozhovorů vznikl unikátní online film, který celou instalaci emotivně doplní.

Online film o Sešité pohovce sleduje dialog lidí a končí jasným posláním široké veřejnosti — v diskusi s lidmi s odlišným názorem získají obě strany vždy lepší pohled na věc. Kampaň zároveň vyzývá k podepsání online slibu a zapojení se do dialogu s lidmi, kteří mají jiný postoj. Každý signatář stvrdí: „Slibuji, že budu lidem naslouchat namísto toho, abych je odsoudil.“ Výstava je součástí Evropské sítě pro nenásilí a dialog (ENND), jejíž vznik iniciovala PDCS a dalších 6 organizací.

pavla.jpg

„Jsme hrdí, že můžeme být součástí sítě ENND. Důvodem proč lidé chtějí páchat násilí je strach z neznámého a odmítání rozdílů. Nejdůležitější je naslouchat ostatním, a to je přesně to, o čem ENND je - naslouchání druhému,“ uvádí Mariana Zbořilová, jedna z účastnic projektu, zástupkyně programu Společně k rozmanitosti.

„Pohovka je skvělé místo pro vytvoření dialogu mezi lidmi s protichůdnými názory. Je to dokonalý symbol. Při sezení na pohovce máme pocit, jako bychom seděli v bezpečí našich domovů, a nikoliv na debatě s publikem,“ říká Dr. Christian Strasser, MBA, ředitel MuseumsQuartier Wien.

Výstava probíhá od 21. do 27. června v okolí MuseumsQuartier ve Vídni. Návštěvníci budou mít možnost posadit se na sešité sedačky, naslouchat rozhovorům okolí, stejně jako rozhovorům majitelů sedaček zaznamenaných ve filmu. Použité pohovky budou následně vydraženy. Výtěžek půjde na podporu pokračování činnosti platformy ENND jako sítě usilující o snížení polarizace v celé střední a východní Evropě prostřednictvím školení, konferencí a workshopů.

Na video se podívejte ZDE


 
Sešitá pohovka: Aktéři

Sunaria Ajellou
Sunaria je íránská uprchlice, která musela opustit zemi během irácko-iránské války. Při cestě z domoviny do Rakouska se mnohokrát dostala do ohrožení života, když putovala přes válečnou Jugoslávii. Ve Vídni žije 20 let, nyní již jako rakouská občanka. Po celou dobu spolupracuje s mnoha organizacemi, které pomáhají uprchlíkům s asimilací v Rakousku.

Andreas Tolman
Andreas je z poloviny Rakušan a z poloviny Američan. Vyrostl v Americe, za studii se přestěhoval do Rakouska. Nyní žije ve Vídni a studuje politická studia. Je znepokojený z uprchlické krize ve světě a navrhuje, abychom v Evropě nepřijímali každého uprchlíka. Existuje legitimní strach z přílivu uprchlíků související s terorismem a radikálním islámem. Říká, že západní mocnosti by se měly soustředit na řešení problémů v místech jejich vzniku.

Mirjam Daphne Weissbacher
Mirjam je Rakušanka, narozená v Tyrolském regionu, žijící ve Vídni. Je vášnivou fotografkou. Mirjam sebe identifikuje jako liberální křesťanku, která věří, že žena má svobodu rozhodnout se, co dělat se svým tělem, včetně interrupce.

Andrea Haddad
Vdaná matka dvou dětí Andrea je křesťankou, která nepodporuje interrupci. Věří, že život začíná od početí. Matky tak získávají zodpovědnost za nový život. Avšak má pochybnosti, pokud jde o konkrétní životní situace. Myslí si, že bychom neměli nikoho soudit za jejich rozhodnutí, ani rozhodovat za ně.

Katarína Farkašová
Filmová redaktorka a scénáristka, ale také ředitelka Aliance slovenských žen a bojovnice za lidská práva, která se považuje za hrdou feministku. Snaží se chránit ženy (a muže) před jakoukoli formou násilí.

Marián Čaučík
Marián Čaučík je spoluzakladatelem a bývalým předsedou Slovenské platformy nevládních rozvojových organizací a od roku 1991 předsedou “eRko“ - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V roce 2007 se stal ředitelem programu rozvojové pomoci eRko “Dobrá novina”, jednoho z nejúspěšnějších charitativních projektů na Slovensku. Považuje se za konzervativního křesťana a má otázky týkající se feminismu a způsobu, jakým jsou některé jeho poselství sdělovány prostřednictvím veřejných prostředků.

Gustavs Arajs
Lotyš žijící v Rakousku, profesionální tanečník latinsko-amerických tanců. Gustavs je osobou s domovem a s pozitivními i negativními zkušenostmi s lidmi bez domova. 

Carl Maix  
Narodil se Vídni. Posledních 22 let žije bez domova. Je spoluautorem prvního vydání Augustína, vídeňských pouličních novin, které prodává již 15 let.

pavla1.jpg
 

Reklama