Víra a sex – myslíte, že to nejde dohromady? Nechte se vyvést z omylu v našem článku z cyklu Cesta za rozkoší...

Bohové měli vždy i sexuální aspekt, někteří byli dokonce k sexu předurčeni, ti méně šťastní ho zase s chutí provozovali. Třeba takový Zeus prostě nevydržel bez milenky... Ale o tom jsme psali už dříve, v tomto článku si budeme povídat o sexu a víře v jediného Boha. Ta prošla složitým vývojem a zasáhla několikrát i do lidského sexuálního chování – tentokrát se podíváme na zoubek jejím počátkům.

Starozakonní radovánky
Bůh stvořil svět, moře a pevninu, živou i neživou přírodu... A také první lidi, aby tomu všemu vládli. Jenže háček byl v tom, že jim ďábel ukázal ještě něco navíc – prvotní hřích, sex. Mohli bychom se dohadovat, jestli šlo o sexuální akt jako takový, nebo o pocit rozkoše při něm, ale ve své podstatě je to jedno. Adam a Eva prostě zhřešili sexem. A židovská i křesťanská tradice mohla začít...

Starozákonní lidé Izraele žili v rodinách. Zdá se, že nejdůležitější postavení u Izraelitů měl už od počátku muž – hlava rodu, šlo tedy o patriarchát. Matky zde však měly výsadní postavení, byly jakýmisi patronkami stanu (domu), to je jistě pozůstatek starého známého principu muž loví, žena se stará o domácnost, který přetrval staletí. Rodina však byla daleko větší celek, než je tomu dnes; pohromadě zde žily většinou čtyři generace.

A jak to tedy bylo se sexem? Muži měli výsadnější postavení. Ženy byly vždy vázány na jednoho muže, ale muž mohl mít tolik žen, kolik dokázal uživit. Tato nerovnoprávnost se dá vyvodit z toho, že Eva Adama k prvotnímu hříchu svedla, pročež ji Bůh potrestal: „...budeš toužit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout“ (Genesis 3,16). Abrahám měl ženu Sáru, ale potomky měl i s otrokyněmi – dokázal si tedy jistě pěkně vyhodit z kopýtka. A třeba takový král Šalamoun měl hotový harém, který čítal prý sedm set kněžen a dalších tři sta souložnic.

Kristus
Vezměme to zkrátka: Ježíš Nazaretský byl nejprve tesař. Až kolem třicátého roku svého života začal kázat a vykládat Zákon. Díky tomu se ale nepohodl s farizeji a zákoníky, kteří ho pronásledovali a ve 33 letech v podstatě nechali ukřižovat, k čemuž využili římského místodržícího Piláta Pontského. Co dělal Kristus před tím, to není nikomu známo. Zdá se však, že žil docela normálním životem, a tedy měl i ženu a snad také děti. Některé vykopávky například předkládají schránky s ostatky Judy, syna Ježíše. Nutno ale podotknout, že Ježíš bylo v té době poměrně běžné jméno.

Video z domnělého hrobu Ježíše Krista a jeho rodiny: 

 

 

Když ovšem přijmeme za své, že Ježíš Kristus měl syna, a dále víme-li, že Ježíš sám je od narození synem Božím, v podstatě vtělením jediného Boha na Zemi, je patrné, že si Bůh v lidském těle sám užíval sexu. Chtěl snad poznat všechny hříchy, aby je později mohl lidem odpustit? Kdo ví? Navíc můžeme vyvozovat, že božská linie mohla dále pokračovat a potomci Boha tedy chodí mezi námi, ale to už by nebylo povídání do cyklu Cesty za rozkoší.

Co si myslí o Ježíšově odpuštění promiskuity Jan Schneider v interpretaci Marty Kubišové?

 

 

Není papež jako papež
Papež je hlava římskokatolické církve. Prvním papežem byl apoštol Petr, který byl biskupem římským. Poprvé však byl historicky použit titul papež až v době papeže Marcellina, tedy kolem roku 300 našeho letopočtu. Jako Svatý otec a zástupce Ježíše Krista na Zemi by měl papež zachovávat jistý mravní kodex, který obsahuje i celibát, což už zase není až takovým pravidlem.

V historii papežství se děly takové kotrmelce, že by se jeden divil. Vždyť ani neexistuje kompletní seznam papežů, nejspíš proto, že z něj v průběhu let byla jména vyškrtávána a nahrazována jinými „vhodnějšími“. Nejen starověcí, ale i středověcí papežové měli potomky, mladičké milenky, dopouštěli se incestu – někteří dokonce díky sexuálním hrátkám umírali. Když je nenačapal žárlivý manžel, dostihl je třeba syfilis.

Snad nejkurióznější je legenda o papežce Johanně. Ano, čtete správně, papežce! Ta se, coby papež Johannes, zamilovala do muže jménem Flodoros. S tímto mnichem dokonce přišla do jiného stavu, čehož si nikdo z jejího okolí nevšiml (když zvládli přehlédnout, že jde o ženu, tak asi nebylo ani těžké zakrýt těhotenství, že?). Vše se provalilo až v uličce mezi Koloseem a kostelem San Clemente, kudy se ubíralo procesí v čele s papežkou. Tady ji překvapily porodní bolesti a porodila přímo zde syna. Jenže to už nemluvíme o starověku, ale o 9. století, takže podrobnosti snad někdy příště...

Příště:
Starověk – Nejstarší řemeslo

Přečtěte si:
Starověk – Kluci s klukama, holky s holkama
Starověk – Orgie (ne)jen pro vyvolené
Pravěk – Rozkoš nebo instinkty

Myslíte, že se víra v jediného Boha neslučuje se sexuální rozkoší? Souhlasíte s celibátem? Přijde vám promiskuita přirozená?

Reklama