Vezmeme to podle abecedy, aby se vám lépe hledalo.

BULOVKA
Před polovinou 18. století vlastnil usedlost a vinice hrabě Ferdinand Bulla. Potom ještě několik majitelů a v letech 1913–15 byl vybudován infekční pavilon – zárodek budoucí nemocnice.


DUCHOSLAVŮV neboli KNORŮV STATEK
Dolní Chabry, Bílenecké náměstí 11
První zmínka o něm je z r. 1654, majitel Duchoslav Petržele. Pravděpodobně je ale mnohem starší a patřil původně ke Strahovskému klášteru, kde je o něm zmínka z r. 1410.
Od roku 1732 zde hospodařila rodina Knorů. Byl v soukromých rukách do r. 1963.
Dnes je zde umístěna pobočka Muzea hl. m. Prahy. Pořádají se zde různé oslavy a výstavy. Statek je velice krásný, tvoří čtverec: sýpky, stodola a obytná budova spojené zdí a bránou. Vykrajované štíty byly zdobené plastikami. Zajímavé je, že obytné místnosti jsou umístěny v 1. patře budovy, což ukazuje na to, že stavitel pocházel spíše z města než z vesnice. Komplex je památkově chráněný.


HERCOVKA
U Hercovky 1
Na vinicích v 18. století vznikla usedlost, 1741 ji zdědila Veronika, provdaná Herzogová. Jednu dobu zde byla umístěná škola. V r. 1925 byla přestavěná na vilu.
Poslední roky svého života zde strávil básník S. K. Neumann, na domě je odhalena jeho pamětní deska. Je památkově chráněná.


KOLČAVKA
Kolčavka 3
První zprávy máme z 15. století, ale název má až od 18. století – v okolí se potulovaly kolčavy, což jsou lasičky. Na počátku 19. století se z usedlosti stal letohrádek s anglickým parkem. Usedlost střídala majitele, Angličané,  Francouzi, Němci, až 1852 koupil usedlost dr. František Čupr, filosof a pedagog, znalec staroindické filosofie a propagátor Schopenhauera. Bachovskou reakcí byl zbaven profesury, a tak se uchýlil sem a zřídil soukromý vzdělávací ústav. Po jeho smrti 1882 Kolčavka pustla. V 80. letech 19. století byla vedle zřízena továrna na cement. Na konci 19. století zde byl hostinec. V současnosti je objekt opraven, obydlen. Ale po parku již není památky.


KOŠINKA
Na Košince 3
Vinice doložena od 15. století, název získala v 19. století podle výroby košíků. Tehdy tam byla vystavěna bílá kaplička na památku tragického úmrtí jedné z dcer majitele. Později zde byla vybudována továrna, táhnoucí se až k Vltavě – voskování plátna, prádelna, ruční barvírna, úpravna kožešin. Za druhé světové války ve vile sídlila Hitlerjugend, později střední zdravotnická škola.


KOTLASKA
Ul. Kotlaska - zůstalo pár pozůstatků budov.


KOZLOVKA
Na Jabloňce 10
Jméno má po majiteli ze 16. století. Dnes je z ní romantická vila a slouží jako penzion.

KUCHYŇKA
Květinářská 35
Vinice pochází z 18. století a patřila hradčanskému primátorovi. Za francouzského vpádu ve 40. letech 18 století byla zničena a réva zkrmena. Viniční a zahradní usedlost vznikla v 18. století, na počátku 19. byla empírově přestavěná. Do r. 1948 zde byla zahradní restaurace, potom kanceláře a ubytovna ČKD. Památkově chráněná od 1977. Název není jasný, snad že zde stávala zahrada se zeleninou do kuchyně.


MAZANKA
Zvonařovská 13
Název má podle majitele či podle způsobu stavby, mazanice byla jako lepenice. V r. 1954 ji stát vyvlastnil a zřídil v ní školu, později hudební. Nyní vrácena do soukromých rukou, chráněna od r. 1964.
Na návrší nad usedlostí vybudovalo město Libeň v letech 1908-14 čerpací vodárenskou věž, připomínající maják.


NA SKÁLE
Povltavská 10
Asi zde bývala vinice, potom pole, dnes stojí osamoceně ve stráni.


PALMOVKA – té jsme se již věnovali


PELC-TYROLKA
Již od 17. století zde byla známá panská hospoda.
V letech 1926–28 byl podle projektu architekta Chochla a ing. Mencla vybudován Trojský most.
1975–80 na místě usedlosti byl vybudován areál Matematicko-fyzikální fakulty UK.
K Pelc-Tyrolce se váže pověst o divotvorné studánce. Projížděla tady tyrolská kněžna, těžce nemocná. Požádala o vodu z této studánky. Hned se jí udělalo lépe, proto tu zůstala až do uzdravení. Z vděčnosti nechala nad studánkou postavit kapličku.


PODVINNÝ MLÝN
Podvinný mlýn 8
Původně tvrz s poplužním dvorem, později prachovna. První zmínka z r. 1318, na konci 14. století ho vlastní rod Bavorů, 1421 případl městu, střídali se majitelé. Za 30leté války zde stojí již jen mlýn. Dodnes stojí u Rokytky několik budov, které chátrají.


ROKOSKA
Zenklova 167
Má krásnou polohu na vysokém hřebeni. Je to zámeček a vedle stojí kaple. Svou dnešní podobu má od r. 1783–98 .
V roce 1883 koupilo Rokosku zastupitelstvo Karlína a zřídilo tam chudobinec. Poté zde pražská obec  vybudovala vychovatelnu pro zanedbanou mládež.
Po válce se stala součástí areálu nemocnice.
Stavbu pozdně barokního zámečku tvoří podélný dvoutrakt s nádherně umístěným schodištěm do patra.


SLUNCOVA
U Sluncové 10
V 17 století zde byla vinice majitele Slunce, primátora Nového Města Pražského. Přestavěna v klasicistním stylu v r. 1800, kdy je to již jen letovisko, bez hospodářského významu.
Rekonstruován 1978–82 jako školicí středisko ČKD. Obnoveny původní fresky, ostění.
V r. 1995 provedena další rekonstrukce a slouží k reprezentačním účelům. Od r. 1964 památkově chráněn.

VLACHOVKA
Zenklova 225
V polovině 19. století zde byla místo původní usedlosti klasicistní dvoukřídlá budova. Je památkově chráněná od 1964. Dlouhou dobu sloužila jako obydlí, po 1. světové válce zde byla pivnice a restaurace, nyní zde sídlí Místní oddělení policie Prahy 8.

 
VRANÝCH STATEK
Bohnická 36
Od r. 1964 památkově chráněný barokní statek pochází z r. 1777, dle data na štítu. Rozhodně je starší. Jedná se o datum přestavby, na konci 70. let 20. století byl renovován, a tím zachráněn od zkázy.

http://www.supp.cz
Kneidl – Dějiny města Karlína, Praha 1923
Nemovité kulturní památky na Praze 8 – OKD, Praha 8, 1986
Hejtmánek – Libeň, historický nástin, Praha 1896
Poche – Prahou krok za krokem, Praha 1985
Tomeš – Libeňskou minulostí, 1989