Nechte svůj starý mobil pomáhat! S touto výzvou byla loni v lednu zahájena akce Linky bezpečí a firmy Telefónica O2. Lidé mohou vrátit starý mobilní přístroj do jakékoliv značkové prodejny této společnosti, a ta prostřednictvím své nadace věnuje za každý kus 25 korun na provoz linky.

Odevzdané telefony jsou předány k ekologické recyklaci. Recyklační program zajišťuje nezisková organizace Rema Systém, která buduje systém sběrných míst pro elektroodpad po celém Česku.

„Činnost Linky bezpečí považujeme za nezbytnou, a proto každoročně poskytujeme na její provoz více než 4 miliony korun. Cílem naší nové kampaně je nejen motivovat občany k ekologickému chování, ale především snaha ještě více pomáhat těm, kteří to potřebují,“ řekl generální ředitel společnosti Telefonica O2  Salvador Angalda. „Rozhodli jsme se nejít
komerční cestou, například formou nabídky slev zákazníkům. Raději jsme zvolili podporu Lince bezpečí, která právě prostřednictvím telekomunikačních služeb pomáhá dětem,“
dodal Anglada.

Od zahájení akce věnovala firma Lince bezpečí 87 930 korun!

Akce není prospěšná jen dětem v nouzi, ale také životnímu prostředí. Mobilní telefony pro něj totiž znamenají nemalou zátěž pro životní prostředí.

Od června 2005 platí zákon o recyklaci elektroodpadu, a tedy i mobilů. Jejich uživatelé však mají prozatím jen malé povědomí o tom, jak správně nakládat se starými telefony. Počet přístrojů přijatých k recyklaci je jen zlomkový oproti počtu prodaných kusů. Pokud mobil místo v recyklačním procesu skončí na skládce, stává se poměrně významnou ekologickou zátěží. Například měď se sice podílí na hmotnosti telefonu jen 15 %, ale její podíl na toxicitě je 45 %. A k tomu samozřejmě plasty, které se rozpadají stovky let.


Věděli jste o této akci? Neleží vám doma zbytečně nefunkční mobily?

Reklama