Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je turisty velice oblíbené a hojně navštěvované. Je krásné ve všech ročních obdobích, za každého počasí.  

Muzeum se skládá ze tří na sobě nezávislých částí. Je to Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina.

Dřevěné městečko
Tento areál je nejstarší z celého muzea. Je přístupný od roku 1925 a od té doby se zde můžete seznámit se životem rožnovských měšťanů, řemeslníků a fojta (představeného obce) z Velkých Karlovic v 19. a na počátku 20. století.

Některé z objektů v městečku jsou originály, které sem byly přeneseny ze svého původního umístění. Další jsou dílem místních tesařů,  kteří je postavili podle vypracované dokumentace a projektu (kostel, fojtství a hospoda "Na posledním groši").

Většina akcí, které jsou v muzeu pořádány po celý rok, se odehrává právě tady. Jsou to koncerty, trhy, přehlídky lidových řemesel i výstavy. Podrobný kalendář akcí najdete na stránkách Valašského muzea v přírodě.

Dřevěné městečko můžete navštívit celoročně mimo pondělí,  s výjimkou dubna a listopadu.

Valašská dědina
Je to nejrozsáhlejší areál muzea v přírodě. Rozkládá se v kopci, mezi jednotlivými staveními se prochází po cestičce a téměř do všech stavení můžete i nahlédnout. Najdete zde hospodářské usedlosti, kovárnu i s kovářem, studny, zvonice, mlýn s mlynářem a krásné zahrádky.

Valašská dědina svým uspořádáním a umístěním opravdu připomíná některé vesnice v kopcích Valašska. Budovat se začala v roce 1962 a jejím záměrem bylo především zachránit tradiční roubené domy a stavby, které byly v původním prostředí odsouzeny ke zničení.

Domy jsou (stejně jako ve zbylých dvou částech muzea) vybaveny dobovým nábytkem, nádobím, textiliemi a dokonce dobovými lidmi. :-) Opravdu. V domečcích ve Valašské dědině potkáte starého kováře, nabručeného mlynáře a dokonce Pohádkovou babičku. Pro šestiletou Markétku, se kterou jsme muzeum navštívili loni na podzim, byla právě pohádková babička největším zážitkem.

Kolem domečků uvidíte pasoucí se ovečky, krávy, slepice, ale můžete mít i štěstí na srnky, jeleny a veverky. Na zahrádkách rostou krajové odrůdy ovocných dřevin a zemědělské plodiny.

Dědina je otevřena od poloviny května do konce září. 

Mlýnská dolina
Je to nejmladší areál muzea. Poznáte zde technickou zručnost a snahu plně a účelně využít všechny přírodní zdroje. Proudící voda se vám předvede jako zdroj energie, pohánějící jednodušší i složitější stroje.

Můžete si zde prohlédnout mlýn, valchu i pilu. Všechny tyto stavby jsou přeneseny z Velkých Karlovic a jsou tedy původní. Zajímavá je i lisovna oleje z Brumova, kde se lisoval olej z pecek a semen.

Chloubou Mlýnské doliny je rekonstrukce hamru z Ostravice, jehož hamerní buchar a výheň jsou také v provozu díky prudkému toku náhonu.

Dolina je přístupná od dubna do poloviny října.   

Akce ve Valašském muzeu v přírodě
Nejbližší akcí je 14. 2. 2004 tradiční Masopust a s ním spojená soutěž "O nejlepší valašskou klobásu".

Z dalších akcí bych doporučila několikadenní Velikonoce na Valašsku probíhající od 9. do 12. dubna 2004 nebo Rožnovské slavnosti - mezinárodní festival folklorních souborů, který můžete navštívit od 2. do 4. července.

Podrobný kalendář akcí, ceny vstupného a přesné návštěvní doby najdete na stránkách Valašského muzea v přírodě - http://www.vmp.cz

Hezký výlet vám přeje